Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg dz. 635/2 Karsko


O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.5.2017.AW

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza II p r z e t a r g u s t n y o g r a n i c z o n y na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Karsko

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana

Nr działki

635/2

Powierzchnia

0,12 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00024919/6

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym, strefa ochrony układów przestrzennych lub ich fragmentów

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany, nieużytkowany.

Uzbrojenie działki

brak dostępu do drogi publicznej, możliwość przyłączenia do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

Cena wywoławcza

6.000,00 zł

Wadium

300,00 zł

Działka nr 635/2 w Karsku przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 635/1, 635/3, 634, 633/2 i 637, ponieważ nie posiada dostępu do drogi publicznej. Terminy poprzednich przetargów: 22.06.2018 r. Przetarg odbędzie się dnia 31.08.2018 r. o godz. 1000 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 27.08.2018 r. do kasy tut. Urzędu. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa z dniem 27.08.2018 r.O dotrzymaniu wyznaczonego terminu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu decyduje dzień wpływu lub doręczenia do Sekretariatu Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu powinno zawierać: imię, nazwisko i adres zgłaszającego, datę sporządzenia zgłoszenia, określenie działki, podpis zgłaszającego. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 23.07.2018 r.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 25 lipca 2018  r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 25-07-2018 07:36:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 25-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 25-07-2018 07:36:04