Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka oraz o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy