Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/50/03 w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy


U C H W A Ł A Nr VIII/50/03

RADY GMINY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

z dnia 23 maja 2003 roku

w sprawie : ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.

Na podstawie art.12 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. Dz. Nr 147, poz.1231 zmiany z 2002 r. Nr 167, poz.1372)

u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Ustala się dla terenu gminy Nowogródek Pomorski maksymalną ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży w maksymalnej liczbie - 25 punktów

- do spożycia w miejscu sprzedaży w maksymalnej liczbie - 25 punktów

§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

 1. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane bliżej niż 25 m (odległość mierzona po ciągach komunikacyjnych, najkrótszą drogą od najbliższego wejścia na teren ogrodzonego obiektu niżej wymienionego do punktu sprzedaży napojów alkoholowych) od granicy:

  • szkoły i innych placówek oświatowo-wychowawczych,

  • obiektów kultu religijnego.

 • Miejsca sprzedaży alkoholu (poza piwem) nie mogą być usytuowane w obiektach tymczasowych.

 • W ogródkach gastronomicznych nie dopuszcza się podawania i spożywania napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa).

 • § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Nowogródku Pomorskim.

  § 4. Traci moc uchwała Nr XX/136/93 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy Nowogródek Pomorski uchwała Nr XVII/131/96 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży, warunków sprzedaży oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nowogródek Pomorski, a także uchwała Nr VI/40/99 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Roland Węgrzynowski

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 12-08-2003 12:39:33
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 12-08-2003
  Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 12-08-2003 12:39:33