Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/46/03 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomosci we wsi Trzcinna - dz. nr 154/3


U C H W A Ł A Nr VIII/46/03

RADY GMINY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

z dnia 23 maja 2003 r.

w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984 i Nr 214 poz. 1806) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 zm.: 2000 r. Dz. U. Nr 6, poz. 70; 2001 r. Dz. U. Nr 129, poz. 1447, Dz. U. Nr 154, poz. 1800; 2002 r. Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 126, poz.1070, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 130, poz. 1112, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Dz. U. Nr 240, poz. 2058; 2003 r. Dz. U. Nr 1, poz. 15/

u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie i wsi Trzcinna oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 154/3 o powierzchni 0,0293 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Nowogródku Pom.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roland Węgrzynowski

U Z A S A D N I E N I E

Działka nr 154/3 o powierzchni 0,0293 ha w Trzcinnej zabudowana jest murowanym budynkiem gospodarczym. Nieruchomość ta powstała w wyniku podziału dz. nr 154, na wniosek najemcy znajdującego się na niej budynku mieszkalnego, który przeznacza się do bezprzetargowej sprzedaży na jego rzecz. Ponieważ na przedmiotowej działce znajduje się tylko budynek gospodarczy może ona stanowić część jednej z nieruchomości do niej przyległych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 12-08-2003 13:06:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 12-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 12-08-2003 13:06:52