Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/45/03 w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2003 rok


UCHWAŁA Nr VIII/45/2003

Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim

z dnia 23 maja 2003 r.

W sprawie: zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)

Rada Gminy w Nowogródku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy z tytułu otrzymanych środków pieniężnych o kwotę - 38.508,-

1. Z tytułu realizacji zadań zleconych - 6.350,-

w tym:

w dziale 853 - Opieka społeczna - 6.350,-

rozdz. 85313 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.000,-

§ 201 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami - 4.000,-

rozdz. 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne - 1.000,-

§ 201 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami - 1.000,-

rozdz. 85395 - Pozostała działalność - 1.350,-

§ 201 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami - 1.350,-

2. Z tytułu realizacji zadań własnych - 32.158,-

w tym:

w dziale 853 - Opieka społeczna - 32.158,-

rozdz. 85315 - dodatki mieszkaniowe - 12.658,-

§ 203 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin - 12.658,-

- 2 -

rozdz. 85395 - pozostała działalność - 19.500,-

§ 203 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin - 5.500,-

§ 270 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

powiatów (związków powiatów), samorządów województw

pozyskane z innych źródeł (środki z AWRSP) - 14.000,-

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy z tytułu otrzymanych dochodów o kwotę - 38.508,-

1. Z tytułu realizacji zadań zleconych - 6.350,-

w tym:

w dziale 853 - Opieka społeczna - 6.350,-

rozdz. 85313 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenie z pomocy społecznej - 4.000,-

§ 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.000,-

rozdz. 85314 - zasiłki i pomoc w naturze - 1.000,-

§ 3110 - świadczenia społeczne - 1.000,-

rozdz. 85395 - Pozostała działalność - 1.350,-

§ 3110 - świadczenia społeczne - 1.350,-

2. Z tytułu realizacji zadań własnych - 32.158,-

w tym:

w dziale 853 - Opieka społeczna - 32.158,-

rozdz. 85314 - zasiłki i pomoc w naturze - 9.000,-

§ 3110 - świadczenia społeczne - 9.000,-

rozdz. 85315 - dodatki mieszkaniowe - 12.658,-

§ 3110 - świadczenia społeczne - 12.658,-

rozdz. 85395 - pozostała działalność - 10.500,-

§ 3110 - świadczenia społeczne (dożywianie dzieci ze środków UW) - 5.500,-

§ 3110 - świadczenia społeczne (dożywianie dzieci ze środków AWRSP) -5.000,-

§ 3. Budżet gminy po zmianach:

Budżet

ogółem

Zmniejszenia

Zwiększenia

Budżet po

zmianach

zad. zlecone

zad. własne

zad. zlecone

zad. własne

dochody

4.417.898

-

-

6.350

32.158

4.456.406

wydatki

5.096.528

-

-

6.350

32.158

5.139.536

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roland Węgrzynowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 12-08-2003 13:07:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 12-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 12-08-2003 13:07:43