Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/40/03 w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku


U C H W A Ł A Nr VII/40/03

RADY GMINY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie : utworzenia zespołu placówek oświatowych w Karsku.

Na podstawie art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz. Nr 67, poz.329,zmiany z 1997 Dz. U. Nr 28, poz.153, Nr 141, 943, z 1998 r. Dz. 117, poz.759, Dz. Nr 162, poz.1126, z 2000r. Dz. U nr 12, poz. 136, Dz.U.Nr 19, poz.239.,Dz.U. Nr 48, poz.550, Dz. U. 104, poz. 1104, Dz. U. Nr120 poz.1268, Dz. Nr122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Dz. U. Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Dz.U.Nr 19,poz.239,Dz.U. Nr 41, poz.362, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 141 poz.1185, Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Dz. U. Nr 6, poz. 65) oraz art.18 ust.2, pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23,poz.220,Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153, poz., 1271 i Dz. U. Nr 214, poz. 1806)

Rada Gminy w Nowogródku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2003 roku Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Karsku, jako jednostkę budżetową Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 2. W skład Zespołu Placówek Oświatowych wchodzić będą:

  1. Gimnazjum Publiczne w Karsku

  2. Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Karsku,

  3. Szkoła Podstawowa w Nowogródku Pomorskim

  4. Gminne Przedszkole w Karsku

§ 3. Obwód Zespołu Placówek Oświatowych obejmuje obwody szkół wchodzących w skład zespołu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Nowogródku Pomorskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roland Węgrzynowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 12-08-2003 13:10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 12-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 12-08-2003 13:10:57