Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/39/03 w sprawie zmiany granic obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Karsku


U C H W A Ł A Nr VII/39/03

Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim

z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie: zmiany granic obwodu szkolnego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 zmiany z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806) i art.17, ust.4 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329, zmiany z 1997 r Dz. U. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943, z 1998 r Dz. U. Nr 117, poz.759, Dz. U. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz.136, Dz. U. Nr 19, poz.239, Dz. U. Nr 48, poz.550, Dz. U. Nr 104, poz.1104, Dz. U. Nr 120, poz.1268, Dz. U. Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Dz. U. Nr 111, poz.1194, Dz. U Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Dz. U. Nr 19, poz. 239, Dz. U. Nr 41, poz.362, Dz. U. Nr 113,poz.984, Dz. U. Nr 141, poz.1185, Dz. U. Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Dz. U. Nr 6 poz.65)

Rada Gminy w Nowogródku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1 Z dniem 1 września 2003 roku zmienia się granicę obwodu szkolnego

Szkoły Podstawowej im. H. Ch Andersena w Karsku. Do obwodu szkoły należą:

1. Golin, 2. Chocień, 3. Karsko, 4. Kinice, 5. Kryń,

6. Lipin, 7. Ławin, 8.Łubianka, 9.Parzeńsko, 10.Rataje, 11.Słowicze, 12.Smólsko, 13.Smolary, 14.Somin, 15.Sołacz, 16.Sucha, 17.Stawno, 18.Trzcinna, 19.Ulejno,

20.Wiesławice.

§ 2. Traci moc § 2 Uchwały Nr IV/22/99 z dnia 26 lutego 1999 r. Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Karsku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roland Węgrzynowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 12-08-2003 17:46:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 12-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 12-08-2003 17:46:39