Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/10/02 w sprawie wysokości stawek podatku od posiadanych psów oraz poboru tego podatku


UCHWAŁA Nr III/10/02

Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim

z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie : wysokości stawek podatku od posiadanych psów

oraz poboru tego podatku.

Na podstawie art.14 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 , poz.84, Dz. U. Nr 200, poz. 1683)

u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Roczna stawka podatku od posiadanych psów na terenie gminy Nowogródek Pomorski od każdego psa wynosi 30,00 zł.

§ 2. Podatek płatny jest do dnia 31 marca każdego roku bez wezwania.

§ 3. Osoby, które weszły w posiadanie psa w ciągu roku podatkowego a nie zostały ujęte w wykazie psów, zobowiązane są do uiszczenia podatku za psa w ciągu 2 tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.

§ 4 1. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi za wyjątkiem sołectwa Rokitno.

2.Na inkasenta sołectwa Rokitno wyznacza się Panią Falkowską Ewę.

§ 5. Poboru podatku dokonuje inkasent lub Urząd Gminy.

§ 6. Podatek pobiera się w połowie stawki jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego

§ 7. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 25 % od zainkasowanej kwoty.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Nowogródku Pomorskim

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XX/127/01 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadanych psów oraz poboru tego podatku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Węgrzynowski Roland

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 12-08-2003 18:49:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 12-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 12-08-2003 18:49:21