Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/13/02 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku


U C H W A Ł A NR III/13/02

RADY GMINY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84)

u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

  1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600 zł,

2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.000 zł,

3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.200 zł,

  1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1/ z dwiema osiami jezdnymi 1.300 zł,

2/ z trzema osiami jezdnymi 1.800 zł,

3/ z czterema i więcej osiami jezdnymi 2.200 zł,

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1.400 zł,

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

1/ do 36 ton włącznie, bez względu na liczbę osi jezdnych 1.800 zł,

2/ powyżej 36 ton:

a/ z dwiema osiami jezdnymi 2.100 zł,

b/ z trzema osiami jezdnymi 2.220 zł,

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.100 zł,

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1/ do 36 ton włącznie: a/ z jedną osią jezdną 1.100 zł

b/ z dwiema i trzema osiami jezdnymi 1.400 zł,

2/ powyżej 36 ton:

a/ z dwiema osiami jezdnymi 1.500 zł,

b/ z trzema osiami jezdnymi 1.800 zł,

7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

1/ mniejszej niż 30 1.200 zł,

2/ równej lub wyższej niż 30 1.600 zł,

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

  1. Samochody Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Nowogródek Pomorski,

2. Autobusy: „Autosan” i „Jelcz” własność Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/130/01 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim

z dnia 15 października 2001 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą

od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Roland Węgrzynowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 12-08-2003 18:49:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 12-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 12-08-2003 18:49:50