Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/6/02 w sprawie obniżenia 1q żyta do obliczenia podatku rolnego na 2003 rok oraz poboru tego podatku w drodze inkasa


UCHWAŁA NR III/6/02

RADY GMINY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie obniżenia 1q żyta do obliczenia podatku rolnego na 2003 rok oraz poboru tego podatku w drodze inkasa.

Na podstawie art. 6 ust. 3 oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm. Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz.875, Nr 200, poz. 1680/ i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r( MP Nr 51 poz. 733 z 2002 r.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę żyta do kwoty 33,00 zł za 1q przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2003 rok na obszarze Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w pkt 1 wyznacza się sołtysów.

3. Pobrany podatek inkasenci powinni wpłacić do kasy Urzędu Gminy w ciągu 2 dni od daty pobrania.

4. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i nie wpłacony w terminie do kasy Urzędu Gminy

5. Zapis pkt. 2 nie ma zastosowania do sołectwa Rokitno.

6. Na inkasenta w tym sołectwie wyznacza się Panią Falkowską Ewę zam. Rokitno.

§ 3. Za pobór podatku rolnego ustala się prowizję dla inkasentów w wysokości 5%.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od1 stycznia 2003 r.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Roland Węgrzynowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 13-08-2003 22:12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 13-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 13-08-2003 22:12:15