Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/7/02 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości


U C H W A Ł A NR III/7/02

RADY GMINY W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5, ust. 1, art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.

Nr 9, poz. 84, Dz. U. Nr 200 poz.1683).

u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości :

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m0,50 zł.

2. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub

leśna oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej od 1 m 15,58 zł.

3. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym od 1m 8,06 zł.

4. Od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m 3,11 zł.

5 . Od pozostałych budynków lub ich części od 1m

( budynki gospodarcze, garaże, szopy ) 3,50 zł.

- należące do emerytów i rencistów , którzy przekazali gospodarstwa rolne

od 1 m

- budynki letniskowe od 1 m

6. Od budowli 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy.

7. Od gruntów:

a / od gruntów związanych z działalnością gospodarczą , bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

od 1m

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

od 1.00 ha 3,38 zł.

c/ pozostałych od 1 m

d/ należące do emerytów i rencistów , którzy przekazali gospodarstwa rolne

od 1 m

§ 2. Poza zwolnieniami i ulgami określonymi w art. 7 ustawy, wprowadza się

następujące zwolnienia w podatku od nieruchomości:

  • budynki i grunty pod budynkami oraz działki rentowe będące w dożywotnim

użytkowaniu / grunty i budynki przejęte na Skarb Państwa/.

§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych

w drodze inkasa.

2. Na inkasentów podatku o którym mowa w ust.1 wyznacza się sołtysów.

3. Za pobór w/w podatku ustala się prowizję dla inkasentów 5%.

4. Pobrany podatek inkasenci powinni wpłacić do kasy Urzędu Gminy w ciągu

2 dni od daty jego pobrania.

5. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i nie wpłacony

w terminie do kasy Urzędu Gminy.

6. Zapis pktu 2 nie ma zastosowania do sołectwa Rokitno.

7. Na inkasenta w tym sołectwie wyznacza się Panią Falkowską Ewę zam. Rokitno.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą

od dnia 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Roland Węgrzynowski


.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 13-08-2003 22:13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 13-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 13-08-2003 22:13:20