Sesja Rady Gminy Nr XX

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XX/125/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/04 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2004r. - załącznik 2 2005-01-26 14:17:33
Uchwała Nr XX/125/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/04 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2004r. - załącznik 1 2005-01-26 14:16:46
Uchwała Nr XX/125/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/04 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2004r. 2005-01-26 14:16:08
Uchwała Nr XX/124/04 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Kinice 2005-01-26 14:15:44
Uchwała Nr XX/123/04 w sprawie stanowiska o zmianie Ordynacji Wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP 2005-01-26 14:15:19
Uchwała Nr XX/122/04 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Miastem i Gminą Pełczyce, Gminą Krzęcin, Miastem i Gminą M 2005-01-26 14:14:57
Uchwała Nr XX/121/04 w sprawie programu gospodarki ściekami sanitarnymi na terenie gminy Nowogródek Pomorski 2005-01-26 14:14:29
Uchwała Nr XX/120/04 w sprawie uznania za pomniki przyrody 2005-01-26 14:13:49
Uchwała Nr XX/119/04 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli pracujących w Zespole Placówek Oświatowych w Karsku, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania n 2005-01-26 14:13:18
Uchwała Nr XX/118/04 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/159/2002 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu 2005-01-26 14:12:30
Uchwała Nr XX/117/04 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2004r. 2005-01-26 14:11:44