Sesja Rady Gminy Nr XXVI

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/158/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość 1 punktu w złotych, stanowiących podstawę do ustalen 2006-01-09 08:48:21
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/157/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierzawy dot. działki nr 262/8 w obrębie Kinice 2006-01-06 15:35:25
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/156/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych dot. działki nr 612 w obrę 2006-01-06 15:35:01
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/155/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych dot. działki nr 216/1 obrę 2006-01-06 15:34:19
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/154/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości 2006-01-06 15:33:53
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/153/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przezanczenia do zbycia nieruchomości położonej w Karsku działka nr 589/3 2006-01-06 15:33:24
Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/152/05 z dnia 28 października 2005 r. 2006-01-06 15:32:55
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/152/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zaopiniowania korekty zasięgu terytorialnego lasów ochronnych bedących w zarządzie Nadleśnictwa Różańsko, połozonych na teren 2006-01-06 15:32:11
Uchwała Nr XXVI/151/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie Statutu sołectwa Parzeńsko 2006-01-06 15:31:37
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/150/05 z dnia 28 października 2005 w sprawie Statutu sołectwa Golin 2006-01-06 15:30:54
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/149/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nwogródek Pomorski na 2005 r. 2006-01-06 15:29:55