Sesja Rady Gminy VI

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowogródek Pomorski do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania". 2007-04-24 12:24:28
Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/194/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Kinice 2007-04-24 12:19:52
Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/193/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Kinice 2007-04-24 12:16:11
Uchwała Nr VI/27/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w roku budżetowym 2007 2007-04-24 12:09:40
Uchwała Nr VI/26/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny pn. "Torfianki przy Sumiaku" terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Różańsko w Nowogródku Pomorskim 2007-04-24 11:30:22
Uchwała Nr VI/25/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów mienia komunalnego gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości zabudowanej położonej w Nowogródku Pomorskim przu ulicy A. Mickiewicza 16 2007-04-24 11:00:15
Uchwała Nr VI/24/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2007-04-24 10:48:19
Uchwała Nr VI/23/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 2007-04-24 10:42:41