Sesja Rady Gminy VII

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2006 r. 2007-04-25 16:55:46
Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2004- 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2011 za okres od 14 września 2006 r. do 31 grudnia 2006 roku. 2007-04-24 16:51:20
Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIX/184/06 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Stowarzyszenia "Lider Pojezierza". 2007-04-24 13:02:19
Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 2007-04-24 12:55:54
Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania. 2007-04-24 12:45:24
Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy Nowogródek Pomorski o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku. 2007-04-24 12:39:40
Uchwała Nr VII/31/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Nowogródku Pomorskim 2007-04-24 12:31:00