Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Nowogródek Pomorski - 2007 rok 2009-06-15 09:00:44
Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 01 sierpień 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia Gimnazjum w Karsku” 2007-08-03 15:36:20
Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 lipiec 2007 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Mieniem Komunalnym w Gminie Nowogródek Pomorski 2007-08-03 15:33:21
Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 lipiec 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zielona energia – przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię zasilana biomasą dla budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Karsku” 2007-08-03 15:32:32
Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 lipiec 2007 roku w sprawie terminu składania wniosków dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz o dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 2007-08-03 15:31:03
Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 lipiec 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej Gminy Nowogródek Pomorski” 2007-08-03 15:29:52
Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 02 lipiec 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 2007-08-03 15:24:57
Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2007 rok 2007-08-03 15:17:40
Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem autobusu oraz stawek czynszowych za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski 2007-08-03 15:15:54
Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 2007-08-03 15:14:32
Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 07 maj 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sumiak – Karlin” 2007-08-03 15:11:05
Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 07 maj 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: „Podniesienie standardu bazy oświatowej – dokończenie budowy gimnazjum w Karsku. Wykonanie gładzi gipsowych” 2007-08-03 15:07:27
Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwiecień 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sporządzenie map na potrzeby opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski” 2007-08-03 14:57:50
Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 kwiecień 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Zdrowia w Karsku" 2007-04-28 11:59:35
Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 kwiecień 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Roboty elewacyjne wraz z ociepleniem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karsku" 2007-04-28 11:56:46
Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zwiększenia Budżetu Gminy ok kwotę 53.671 zł 2007-04-28 11:52:35
Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2007 rok. 2007-04-28 11:49:02
Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze ds. pozyskiwania środków w referacie Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 2007-04-28 11:42:52
Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Zdrowia w Karsku" 2007-04-28 11:32:17
Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 01 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i kadr w referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 2007-04-28 11:23:01
Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 01 marca 2007 roku w sprawie powołania zespołu koordynującego przygotowania do opracowania oraz realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogródek Pomorski 2007-04-28 11:19:29
Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 2007-04-28 11:05:04
Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 2007-04-28 10:57:43
Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowa połączona z remontem pomostu spacerowego nad jeziorem Karskie Wilekie we wsi Kinice" 2007-04-28 10:56:00
Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2007-04-28 10:49:14
Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie odwołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej Zarządzeniem Nr 9/2004 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20.05.2004 r. 2007-04-28 10:45:36
Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 07 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i oświaty w referacie Finansów w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 2007-04-28 10:41:11
Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 09 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 2007-04-28 10:39:02
Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 09 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 2007-04-28 10:35:51