Mapa serwisu

Gmina

|---Dane

Organa

|---Wójt Gminy

|---Referaty

|---Rada Gminy

      |---Protokoły z sesji kadencja 2014 - 2018

|---Komisje

      |---Komisje Rady Gminy 2018 - 2023

      |---Komisje Rady Gminy 2014-2018

      |---Komisje Rady Gminy 2010 - 2014

      |---Komisje Rady Gminy 2006-2010

      |---Komisje Rady Gminy 2002-2006

|---Sołectwa

|---Zadania i kompetencje

      |---Skarbnik

      |---Wójt

      |---Zastępca wójta

      |---Sprawy pozostałe

      |---Zakres działania stanowiska do spraw związanych z działalnością gospodarczą

      |---Zakres działania stanowiska do spraw ochrony środowiska

      |---Zakres działania stanowiska do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

      |---Zakres działania stanowiska do spraw obrony cywilnej

      |---Zakres działania stanowiska do spraw oświaty i kultury

      |---Zakres działania stanowiska do spraw gospodarki gruntami i geodezji

      |---Zakres działania stanowiska do spraw rolnictwa

      |---Zakres działania stanowiska do spraw planowania przestrzennego i budownictwa

      |---Zakres działania stanowiska do spraw urzędu stanu cywilnego

      |---Zakres działania stanowiska do spraw obywatelskich

      |---Zadania wspólne

      |---Radca prawny

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Oświadczenia majątkowe za 2018 r. w związku z rozpoczęciem kadencji Wójta i Rady Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe za 2018 r. w związku z końcem kadencji Wójta i Rady Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe 2017 rok

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |---Radni Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe 2016 rok

            |---Radni Gminy

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe 2015 rok

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |---Radni Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe 2014 rok

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |---Radni Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe za 2014 r. w związku z rozpoczęciem nowej kadencji Wójta i Rady Gminy

            |---Radni Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe za 2014 r. w związku z końcem kadencji Wójta i Rady Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe 2013 rok

            |---Radni

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe 2012 rok

            |---Radni

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe 2011 rok

            |---Radni

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe 2010 rok

            |---Radni

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe za 2010 rok w związku z rozpoczęciem nowej kadencji Wójta i Rady Gminy

            |---Radni Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe za 2010 rok w związku z końcem kadencji Wójta i Rady Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe 2009 rok

            |---Radni

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe 2008 rok

            |---Radni

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe 2007 rok

            |---Radni

            |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe 2006 rok

            |---Radni

            |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe za 2006 rok w związku z rozpoczęciem nowej kadencji Wójta i Rady Gminy

            |---Radni Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe za 2006 rok w związku z końcem kadencji Wójta i Rady Gminy

            |---Radni

      |---Oświadczenia majątkowe 2005 rok

            |---Radni

            |---Kierownicy jednostek ogranizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe 2003 r.

            |---Wójt Gminy

            |---Sekretarz

            |---Skarbnik

            |---Radni Gminy Nowogródek Pomorski

            |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

      |---Oświadczenia majątkowe 2004r

            |---Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka oraz o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy

            |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

            |---Radni

      |---Oświadczenia majątkowe 2002 rok

            |--- Radni

            |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

|---Interpelacje

Prawo lokalne

|---Statut

|---Regulamin

|---Uchwały

      |---Uchwały Rady Gminy 2019 rok

      |---Wyniki głosowań Radnych

      |---Uchwały Rady Gminy 2018 rok

      |---Uchwały Rady Gminy 2017 rok

      |---Uchwały Rady Gminy 2016 rok

      |---Uchwały Rady Gminy 2015 rok

      |---Uchwały Rady Gminy 2014 rok

            |---Sesja Rady Gminy XXVIII

            |---Sesja Rady Gminy XXIX

            |---Sesja Rady Gminy XXX

            |---Sesja Rady Gminy XXXI

            |---Sesja Rady Gminy XXXII

            |---Sesja Rady Gminy XXXIII

            |---Sesja Rady Gminy XXXIV

            |---Sesja Rady Gminy XXXV

            |---Sesja Rady Gminy I

            |---Sesja Rady Gminy II

      |---Uchwały Rady Gminy 2013 rok

            |---Sesja Rady Gminy XXVII

            |---Sesja Rady Gminy XXVI

            |---Sesja Rady Gminy XXV

            |---Sesja Rady Gminy XXIV

            |---Sesja Rady Gminy XXIII

            |---Sesja Rady Gminy XXII

            |---Sesja Rady Gminy XXI

            |---Sesja Rady Gminy XX

      |---Uchwały Rady Gminy 2012 rok

            |---Sesja Rady Gminy XIX

            |---Sesja Rady Gminy XVIII

            |---Sesja Rady Gminy XVII

            |---Sesja Rady Gminy XVI

            |---Sesja Rady Gminy XV

            |---Sesja Rady Gminy XIV

            |---Sesja Rady Gminy XIII

            |---Sesja Rady Gminy XII

            |---Sesja Rady Gminy XI

      |---Uchwały Rady Gminy 2011 rok

            |---Sesja Rady Gminy X

            |---Sesja Rady Gminy IX

            |---Sesja Rady Gminy VIII

            |---Sesja Rady Gminy VII

            |---Sesja Rady Gminy VI

            |---Sesja Rady Gminy V

            |---Sesja Rady Gminy IV

            |---Sesja Rady Gminy III

            |---Sesja Rady Gminy II

            |---Sesja Rady Gminy I

      |---Uchwały Rady Gminy 2010rok

            |---Sesja Rady Gminy XXXVIII

            |---Sesja Rady Gminy XXXVII

            |---Sesja Rady Gminy XXXVI

            |---Sesja Rady Gminy XXXV

            |---Sesja Rady Gminy XXXIV

            |---Sesja Rady Gminy XXXIII

            |---Sesja Rady Gminy XXXII

            |---Sesja Rady Gminy XXXI

            |---Sesja Rady Gminy XXX

      |---Uchwały Rady Gminy 2009 rok

            |---Sesja Rady Gminy XXIX

            |---Sesja Rady Gminy XXVIII

            |---Sesja Rady Gminy XXVII

            |---Sesja Rady Gminy XXVI

            |---Sesja Rady Gminy XXV

            |---Sesja Rady Gminy XXIV

            |---Sesja Rady Gminy XXIII

            |---Sesja Rady Gminy XXII

            |---Sesja Rady Gminy XXI

            |---Sesja Rady Gminy XX

      |---Uchwały Rady Gminy 2008 rok

            |---Sesja Rady Gminy XIX

            |---Sesja Rady Gminy XVIII

            |---Sesja Rady Gminy XVII

            |---Sesja Rady Gminy XVI

            |---Sesja Rady Gminy XV

            |---Sesja Rady Gminy XIV

            |---Sesja Rady Gminy XIII

      |---Uchwały Rady Gminy 2007 rok

            |---Sesja Rady Gminy XII

            |---Sesja Rady Gminy XI

            |---Sesja Rady Gminy X

            |---Sesja Rady Gminy IX

            |---Sesja Rady Gminy VIII

            |---Sesja Rady Gminy VII

            |---Sesja Rady Gminy VI

            |---Sesja Rady Gminy V

            |---Sesja Rady Gminy IV

      |---Uchwały Rady Gminy 2006 rok

            |---Sesja Rady Gminy III

            |---Sesja Rady Gminy II

            |---Sesja Rady Gminy I

            |---Sesja Rady Gminy XXXV

            |---Sesja Rady Gminy XXXIV

            |---Sesja Rady Gminy XXXIII

            |---Sesja Rady Gminy XXXII

            |---Sesja Rady Gminy Nr XXXI

            |---Sesja Rady Gminy Nr XXX

            |---Sesja Rady Gminy Nr XXIX

      |---Uchwały Rady Gminy 2005 rok

            |---Sesja Rady Gminy Nr XXVIII

            |---Sesja Rady Gminy Nr XXVII

            |---Sesja Rady Gminy Nr XXVI

            |---Sesja Rady Gminy Nr XXV

            |---Sesja Rady Gminy XXIV

            |---Sesja Rady Gminy Nr XXIII

            |---Sesja Rady Gminy Nr XXII

            |---Sesja Rady Gminy Nr XXI

      |--- Uchwały rady Gminy 2004 rok

            |---Sesja Rady Gminy Nr XX

            |---Sesja Rady Gminy Nr XIX

            |---Sesja Rady Gminy Nr XVIII

            |---Sesja Rady Gminy Nr XVII

                  |---Uchwała Nr XVII/ 93/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/04 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2004r.

                  |---Uchwała Nr XVII/ 95/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2004 – 2013 - Załącznik

            |---Sesja Rady Gminy Nr XVI

            |---Sesja Rady Gminy Nr XV

            |---Sesja Rady Gminy Nr XIV

      |---Uchwały rady Gminy 2002 rok

            |---Sesja Rady Gminy Nr II

            |---Sesja Rady Gminy Nr I

            |---Sesja Rady Gminy Nr III

            |---Sesja Rady Gminy Nr IV

      |---Uchwały rady Gminy 2003 rok

            |---Sesja Rady Gminy Nr XIII

            |---Sesja Rady Gminy Nr XII

            |---Sesja Rady Gminy Nr XI

            |---Sesja Rady Gminy Nr X

            |---Sesja Rady Gminy Nr V

            |---Sesja Rady Gminy Nr VI

            |---Sesja Rady Gminy Nr VII

            |---Sesja Rady Gminy Nr VIII

            |---Sesja Rady Gminy Nr IX

|---Podatki i opłaty

      |---podatki archiwum 2018 r.

      |---podatki archiwum 2017 r.

      |---podatki archiwum 2016 r.

      |---podatki archiwum 2015 r.

      |---podatki archiwum 2014 r.

      |---podatki archiwum 2013 r.

      |---podatki archiwum 2012 r.

      |---Podatki archiwum 2011 r.

      |---Podatki archiwum 2010 r.

      |---podatki archiwum 2009 r.

      |---Druki

|---Strategia rozwoju

|---Zarządzenia

      |---Zarządzenia Wójta Gminy 2007 rok

Nieruchomości

|---Sprzedaż

|---Dzierżawa

Informacje

|---Jak załatwić sprawę

|---Wybory Samorządowe 2014

      |---Zgłaszanie kandydatów na wójta

      |---Zgłaszanie kandydatów na radnych

      |---Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

|---Jednostki organizacyjne

|---Spółki Gminy

|---Budżet

      |---Budżet Gminy - 2018 rok

      |---Budżet Gminy - 2017 rok

            |---Kwartalne informacje z wykonania budżetu gminy w 2017 r.

      |---Budżet Gminy - 2016 rok

            |---Kwartalne informacje z wykonania budżetu gminy w 2016 r.

            |---Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016 r.

            |---Projekt budżetu - 2016 rok

      |---Budżet Gminy - 2015 rok

            |---Kwartalne informacje z wykonania budżetu gminy w 2015 r.

            |---Budżet na 2015 r.

            |---Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015 r.

            |---Projekt budżetu - 2015 rok

      |---Budżet Gminy - 2014 rok

            |---Projekt budżetu - 2014 rok

            |---Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2014 r.

      |---Budżet Gminy - 2013 rok

            |---Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2013 r.

            |---Projekt budżetu 2013 r.

      |---Budżet Gminy - 2012 rok

            |---Budżet 2012 r.

            |---Projekt budżetu 2012 r.

            |---Wieloletnia prognoza finansowa 2012 r.

            |---Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2012 r.

      |---Budżet Gminy - rok 2011

      |---Budżet Gminy - rok 2010

      |---Budżet Gminy - rok 2009

      |---Budżet Gminy - rok 2008

      |---budżet Gminy - Rok 2007

      |---Budżet Gminy - rok 2006

      |---Budżet Gminy - Rok 2005

      |---Budżet Gminy - Rok 2004

      |---Budżet Gminy - Rok 2003

|---Przetargi

      |---Ogłoszenie o przetargu na zadanie ,,Podniesienie standardu bazy oświatowej- dokończenie budowy Gimnazjum w Karsku"

|---Obwieszczenia

|---Rejestry i Ewidencje

|---Ogłoszenia Gminne

|---Oferty Inwestycyjne

|---Informacje nieudostępnione

|---Instrukcja obsługi

|---Związek Gmin Dolnej Odry

|---ISO 9001:2009

|---Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

|---Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

|---Przetargi do 14 000 EUR

|---Wybory samorządowe 2018

|---Zamówienia publiczne

|---Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski

|---Konkurs

|---Nabór na wolne stanowiska pracy

      |---Wyniki naborów na wolne stanowiska

      |---Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

      |---Lista kandydatów spełniających wymagania formalne