Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Nowogródek Pomorski 2019-11-15 09:32:03 Składanie ofert w toku
2019-11-22 12:00
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacyjnych 2019-10-29 14:37:56 Minął termin składania ofert
Adaptacja pomieszczeń na dzienny dom opieki w ramach programu wieloletniego Senior + 2019-11-04 14:30:14 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej - Karsko- Ławin, gm. Nowogródek Pomorski 2019-10-21 12:59:16 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika 2019-10-11 09:40:06 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia dla OSP w ramach projektu ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom ? skafander ochronny, kombinezon do pracy w wodzie, nóż ratowniczy, torba medyczna, nosze pływające 2019-09-26 15:13:58 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia dla OSP w ramach projektu ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom ?łódź z przyczepą i silnikiem 2019-08-22 10:04:55 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia dla OSP w ramach projektu ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom ? mobilny zespół zasilania kryzysowego 2019-10-09 11:23:14 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu i wyposażenia dla OSP w ramach projektu ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom 2019-07-29 15:02:57 Minął termin składania ofert
Remont dachu budynku mauzoleum rodu von Borcke w Giżynie 2019-06-27 12:44:08 Minął termin składania ofert
Remont dachu budynku mauzoleum rodu von Borcke w Giżynie 2019-05-14 09:58:15 Minął termin składania ofert
Remont dachu budynku mauzoleum rodu von Borcke w Giżynie 2019-03-05 09:58:15 Minął termin składania ofert
Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Parzeńsku 2019-04-10 10:51:00 Minął termin składania ofert
Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Parzeńsku 2019-02-08 11:14:27 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacyjnych 2018-12-18 12:29:17 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacynych 2017-10-24 10:10:48 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego do budynku Szkoły Podstawowej w Nowogródku Pomorskim 2017-08-28 14:15:25 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego do budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Karsku 2017-08-28 14:14:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowej w m. Karsko Etap I 2017-07-11 11:01:20 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Karsku Etap I 2017-05-15 09:34:05 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacyjnych 2016-11-25 10:58:31 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacyjnychki 2015-12-08 11:13:03 Minął termin składania ofert
Zmiana sposobu użytkowania Ośrodka Zdrowia na Gminną Bibliotekę Publiczną 2015-03-06 10:07:51 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł 2015-01-09 12:14:27 Minął termin składania ofert
Prawo jazdy kategorii D - zamawiający: GOPS w Nowogródku Pomorskim 2014-10-20 11:34:25 Minął termin składania ofert
Nadbudowa i przebudowa remizy OSP w Nowogródku Pomorskim 2014-09-15 10:15:05 Minął termin składania ofert
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowogródku Pomorskim 2014-08-29 08:59:52 Minął termin składania ofert
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karsku 2014-09-11 10:47:04 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego do pojazdów oraz sprzętu będącego w dyspozycji Gminy Nowogródek Pomorski 2014-08-25 14:03:42 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów szkolnych będących w dyspozycji Gminy Nowogródek Pomorski 2014-08-28 13:51:17 Minął termin składania ofert
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karsku 2014-08-04 11:16:00 Minął termin składania ofert
Przebudowa ciagu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 803, 804/1, 815, 819 w miejscowości Parzeńsko wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 820 2014-08-07 10:57:16 Minął termin składania ofert
Szkolenia BO 2014 w ramach projektu Pomocna dłoń 2014-07-22 15:15:33 Minął termin składania ofert
Budowa siłowni zewnetrznej dla dorosłych i młodzieży w miejscowości Trzcinna wraz z oświetleniem terenu siłowni za pomocą lampy solarnej 2014-04-14 10:24:49 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych 2013-12-19 09:19:23 Minął termin składania ofert
Szkoła dla rodziców w ramach projektu pn. Pomocna dłoń 2013-11-28 08:20:50 Minął termin składania ofert
"Szkolenia BO w ramach projektu pn. Pomocna dłoń" 2013-09-18 15:07:59 Minął termin składania ofert
Szkolenia BO. szkolenia dla rodziców w ramach projektu PN. Pomocna dłoń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013-09-17 12:50:38 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Nowogródek Pomorski 2013-09-06 13:39:00 Minął termin składania ofert
Budowa budynku magazynowego na sprzęt sportowy w m. trzcinna wraz z infrastrukturą techniczną 2013-08-13 10:20:46 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego do pojazdów oraz sprzętu będącego w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim 2013-07-24 09:14:49 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej w m. Kolonia Nowogródek Pomorski, Sumiak, Karlin, Karsko 2013-08-14 12:35:43 Minął termin składania ofert
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjno - tłoczną w miejscowości Golin 2013-06-14 12:12:13 Minął termin składania ofert
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjno ? tłoczną w miejscowości Golin 2013-05-08 14:53:18 Minął termin składania ofert
Budowa boiska sportowego wraz z niezbędna infastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Nowogródku Pomorskim 2013-05-22 10:22:52 Minął termin składania ofert
Budowa boiska sportowego wraz z niezbedną infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Nowogródku Pomorskim 2013-01-30 12:10:45 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych 2013-01-03 10:03:32 Minął termin składania ofert
Diagnoza i terapia BO w ramach projektu pn. Pomocna dłoń współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim 2012-10-23 12:33:07 Minął termin składania ofert
Świadczenie na rzecz Zamawiającego podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastepstwie procesowym 2012-10-11 09:27:57 Minął termin składania ofert
Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie udzielonych pełnomocnictw, które upoważniają Gminę Lipiany do roli Zamawiajacego 2012-09-20 09:58:33 Minął termin składania ofert
modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Karsko 2012-10-12 11:07:39 Minął termin składania ofert
Remont przepustu nad kanałem kłodawskim w miejscowości Stawno 2012-10-09 11:19:48 Minął termin składania ofert
Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Giżyn 2012-09-18 13:26:08 Minął termin składania ofert
Remont przepustu nad kanałem kłodawskim w miejscowości Stawno 2012-08-29 08:29:28 Minął termin składania ofert
Wymiana stolarki okiennej w lokalu szkoły podstawowej w Nowogródku Pomorskim 2012-08-01 14:24:20 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika oraz utwardzenie cześci działki pod zatokę parkingową dla rowerów w miejscowości Kinice 2012-09-27 12:38:17 Minął termin składania ofert
Remont budynku remizy OSP w Karsku 2012-07-03 14:55:18 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych 2012-07-10 08:41:11 Minął termin składania ofert
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski w granicach administracyjnych gminy wraz prognozą oddziaływania na środowisko i ekofizjografią 2012-05-28 12:26:14 Minął termin składania ofert
Wymiana pokrycia dachu i docieplenia elewacji na budynku remizy OSP w Giżynie 2012-05-30 11:27:02 Minął termin składania ofert
Adaptacja remizy OSP na potrzeby kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i zakupem wyposażenia w miejscowości Trzcinna 2012-03-30 13:05:39 Minął termin składania ofert
remont sali rekreacyjno - sportowej w Karsku wraz z ogrodzeniem 2012-03-23 11:41:50 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego do pojazdów oraz sprzętu będącego w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim 2012-02-09 09:54:55 Minął termin składania ofert
Adaptacja remizy OSP na potrzeby kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i zakupem wyposażenia w miejscowości Trzcinna. 2012-02-10 12:03:08 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 2012-02-17 10:50:45 Minął termin składania ofert
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem śnieżnym - leasing operacyjny dla Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim 2012-01-25 14:10:55 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego do pojazdów oraz sprzętu będacego w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych 2012-01-23 09:27:59 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów szkolnych będących w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim 2012-01-19 10:54:15 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego do pojazdów oraz sprzętu będącego w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim 2012-01-13 09:45:10 Minął termin składania ofert
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem śnieżnym - leasing operacyjny dla Zakładu Usług Komunlanych w Nowogródku Pomorskim 2012-01-12 10:24:26 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów szkolnych będących w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych w Nowogrodku Pomorskim 2012-01-10 14:58:02 Minął termin składania ofert
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem śnieżnym - leasing operacyjny dla Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim 2011-12-29 12:40:48 Minął termin składania ofert
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem śnieżnym leasing operacyjny dla Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pom. 2011-12-15 10:59:57 Minął termin składania ofert
Budowa pomostu z przeznaczeniem dla sportów wędkarskich i cumowania sprzętu sportowego na jeziorze Karskie Wielkie na terenie sportowo - rekreacyjnym w miejscowości Karsko 2012-01-03 13:30:47 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych 2011-12-28 12:53:28 Minął termin składania ofert
Usługi edukacyjne obejmujace prowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Nowogródek Pomorski 2011-11-18 09:36:58 Minął termin składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych 2011-11-03 12:05:10 Minął termin składania ofert
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania w gminie Nowogródek Pomorski 2011-10-31 09:47:32 Minął termin składania ofert
Budowa wodociagu na trasie Karsko - Nowogródek Pomorski - Karlin, Sumiak 2011-11-24 13:05:55 Minął termin składania ofert
dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ? III szkół podstawowych 2011-10-05 10:33:06 Minął termin składania ofert
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Nowogródek Pomorski 2011-10-05 10:15:43 Minął termin składania ofert
Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w budynku przedszkola w Karsku 2011-10-17 13:53:41 Minął termin składania ofert
Wymiana instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 2011-09-29 10:49:36 Minął termin składania ofert
Remont zastępczej sali gimnastycznej i szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej w Nowogródku Pomorskim 2011-08-31 11:37:32 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych 2011-09-05 15:25:30 Minął termin składania ofert
Dożywianie uczniów oraz innych osób skierowanych przez OPS na terenie gminy Nowogródek Pomorski 2011-08-22 09:26:58 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w kierunku na Ławy 2011-08-19 12:57:33 Minął termin składania ofert
Ogrodzenie przy przebudowie Ośrodka Zdrowia i Przedszkola w Karsku 2011-07-18 10:17:53 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami w m. Karsko. 2011-07-26 14:01:18 Minął termin składania ofert
Ogrodzenie przy przebudowie Ośrodka Zdrowia i Przedszkola w Karsku 2011-06-03 12:37:11 Minął termin składania ofert
Remont instalacji C.O. i kotłowni wraz z malowaniem ścian w świetlicy wiejskiej w Nowogródku Pomorskim 2011-04-28 10:03:47 Minął termin składania ofert
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu w budynku Szkoły Podstawowej w Karsku 2011-04-28 11:01:26 Minął termin składania ofert
Budowa przyłącza sieci cieplnej preizolowanej niskoparametrowej ze Szkoly Podstawowej do budynku Przedszkola w Karsku 2011-04-06 14:43:38 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowogródek Pomorski 2011-04-20 12:45:43 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inzyniera kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji karsko 2011-10-05 12:09:34 Minął termin składania ofert
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Karsku 2011-03-18 08:43:09 Minął termin składania ofert
Dostawa koparko - ładowarki - leasing operacyjny na rzecz Zakładu Usług Komunalnych 2010-12-30 13:47:28 Minął termin składania ofert
Dostawa koparko - ładowarki - leasing operacyjny dla Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pom. 2010-12-23 12:54:42 Minął termin składania ofert
Remon świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Świątkach 2010-12-10 12:40:42 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na boisku sportowym w miejscowości Giżyn 2010-10-04 09:32:32 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w Karsku znajdującej się na dz. nr 744/90, 747/1 obręb Karsko - ulica Pionierów 2010-08-16 14:29:22 Minął termin składania ofert
Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Karsku 2010-07-19 13:47:57 Minął termin składania ofert
Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowogródku Pomorskim 2010-07-19 12:14:05 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów szkolnych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 2010-06-21 11:34:30 Minął termin składania ofert
Przebudowa Ośrodka Zdrowia i Przedszkola w Karsku 2010-07-09 14:13:08 Minął termin składania ofert
Remont dachu na budynku użytkowo-mieszkalnym na ulicy Szkolnej 4 w Nowogródku Pomorskim 2010-06-24 12:34:46 Minął termin składania ofert
Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z budynku przedszkola w miejscowości Karsko, gm. Nowogródek Pomorski 2010-06-25 09:41:00 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie obrębu Rokitno 2010-06-22 11:12:32 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów szkolnych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 2010-05-17 09:12:10 Minął termin składania ofert
Remont dachu na budynku mieszkalnym nr 10 w Kinicach 2010-05-28 12:21:42 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów szkolnych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 2010-04-27 08:31:13 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów szkolnych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 2010-04-02 12:01:55 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów szkolnych będących w dyspozycji 2010-03-23 11:38:48 Minął termin składania ofert
Powróćmy do starych zwyczajów. Zmiana sposobu użytkowania remizy OSP i zagospodarowanie terenu przyległego na potrzeby społeczno-kulturalne i sportowe wsi Kinice 2010-02-04 09:08:22 Minął termin składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karsku 2009-09-09 10:35:15 Minął termin składania ofert
DOKOŃCZENIE BUDOWY BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA SPRZĘT SPORTOWY W KARSKU DZ. GRUNTU NR 763/4 2009-09-03 13:45:34 Minął termin składania ofert
WYKONANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA TYCH PLACÓW, NA TERENIE GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI 2009-07-28 09:38:39 Minął termin składania ofert
Remont dachu na budynku mieszkalnym w Karsku przy ul. Pionierów nr 7, dz. gruntu 760/10 2009-08-27 09:07:05 Minął termin składania ofert
REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH ORAZ WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARSKU 2009-08-20 14:21:19 Minął termin składania ofert
WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI W SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARSKU, GM. NOWOGRÓDEK POMORSKI 2009-06-30 08:35:00 Minął termin składania ofert
Remont dachu budynku zlokalizowanego na dz. gruntu nr 186/2 przy ul. Szkolnej nr 3 w Nowogródku Pomorskim (Ośrodek Zdrowia) 2009-07-01 11:49:16 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac projektowych dla zadania Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Nowogródek Pomorski - uzupełnienie systemu 2009-04-07 10:36:26 Minął termin składania ofert
Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2009-01-09 08:44:35 Minął termin składania ofert
Dokończenie budowy budynku magazynowego na sprzęt sportowy w Karsku 2008-11-07 13:57:47 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie obrębu Rokitno 2008-10-10 08:45:25 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2008-10-08 11:49:03 Minął termin składania ofert
Dożywianie w szkołach na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w latach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 2008-09-25 09:46:12 Minął termin składania ofert
Dożywianie w szkołach na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w latach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 2008-09-02 07:36:27 Minął termin składania ofert
Dostawa nowego autobusu dla Gminy Nowogródek Pomorski 2008-09-10 15:45:44 Minął termin składania ofert
Dostawa nowego autobusu dla Gminy Nowogródek Pomorski 2008-08-13 09:01:13 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego dla autobusów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 2008-07-24 09:55:20 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w Szkole Podstawowej w Karsku 2008-08-04 10:44:57 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w Szkole Podstawowej w Nowogródku Pomorskim 2008-08-11 11:29:45 Minął termin składania ofert
"Dostawa paliwa płynnego dla autobusów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski" 2008-07-14 14:58:55 Minął termin składania ofert
„Dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski” 2008-06-03 10:37:43 Minął termin składania ofert
Dostawa urządzeń grzewczych na wyposażenie kuchni Gimnazjum w Karsku 2007-11-16 14:41:19 Minął termin składania ofert
"Dostawa fabrycznie nowego z roku 2007, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t w zabudowie kontenerowej z napędem 4x2" 2007-11-20 15:22:47 Minął termin składania ofert
,,Dostawa oraz montaż urządzeń i wyposażenia kuchni Gimnazjum w Karsku" 2007-11-08 14:30:45 Minął termin składania ofert
,,Wykonanie prac projektowych dla zadania Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Nowogródek Pomorski " 2007-11-20 15:22:09 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac projektowych dla zadania Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Nowogródek Pomorski 2007-11-05 12:42:23 Minął termin składania ofert
Zielona energia- przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną biomasą dla budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Karsku 2007-09-12 14:12:26 Minął termin składania ofert
„Dostawa fabrycznie nowego z roku 2007, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t w zabudowie kontenerowej z napędem 4x2” 2007-08-28 15:43:58 Minął termin składania ofert
"Zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia Gimnazjum w Karsku" 2007-09-03 12:37:39 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego z roku 2007, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t w zabudowie kontenerowej z napędem 4x2 2007-07-19 14:08:19 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarwoania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej Gminy Nowogródek Pomorski 2007-07-27 13:40:02 Minął termin składania ofert
Sporządzenie kopii map zasadniczych na potrzeby opracowania projektów miejscowych planów zagospodarownania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski w miejscowościach Giżyn, Trzcinna, Świątki, Karsko. 2007-05-21 10:09:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sumiak- Karlin 2007-05-18 11:36:36 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Zdrowia w Karsku 2007-05-18 11:38:13 Minął termin składania ofert
Podniesienie standardu bazy oświatowej - dokończenie budowy Gimnazjum w Karsku. Wykonanie gładzi gipsowych 2007-05-18 15:04:01 Minął termin składania ofert
Roboty elewacyjne wraz z ociepleniem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karsku 2007-05-11 17:03:47 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Zdrowia w Karsku 2007-03-06 15:05:50 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim 2007-03-06 14:53:05 Minął termin składania ofert
Przebudowa połączona z remontem pomostu spacerowego nad jeziorem Karskie Wielkie we wsi Kinice 2007-02-26 11:52:40 Minął termin składania ofert
Kompleksowa obsługa kotłowni w Szkole Podstawowej w Nowogródku Pomorskim i dostawa ciepła do pomieszczeń lokalu szkoły i przyłaczonych do sieci mieszkań. 2007-02-27 15:35:46 Minął termin składania ofert
Przebudowa połączona z remontem pomostu spacerowego nad jeziorem Karskie Wielkie we wsi Kinice 2006-12-13 16:07:43 Minął termin składania ofert