Sporządzenie kopii map zasadniczych na potrzeby opracowania projektów miejscowych planów zagospodarownania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski w miejscowościach Giżyn, Trzcinna, Świątki, Karsko.


Nowogródek Pom., 2007-04-16

Znak RiGMK 3410-6/07

O G Ł O S Z E N I E

o rozpoczęciu postępowania w trybie:
zapytanie o cenę

na sporządzenie kopii map zasadniczych na potrzeby opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski
w miejscowości Giżyn, Trzcinna i Świątki, Karsko.


1. Urząd Gminy w Nowogródku Pomorskim

ul. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

woj. zachodniopomorskie

tel (095) 7471711

tel/fax (095)7471760

2. Termin wykonania zadania - 15 lipca 2007r.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2007r. o godz. 12.00 - Urząd Gminy w Nowogródku Pomorskim (siedziba Zamawiającego), Sekretariat I piętro.

4. W postępowaniu mogą wsiąść udział wykonawcy którzy spełniają

- warunki określone w S.I.W.Z

- warunki określone w art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych

5. Kryteria wyboru - zgodnie z art. 72 prawo zamówień publicznych

6. Termin związania ofertą - 30 dni od otwarcia ofert

7. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kopii map zasadniczych na
potrz
eby opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn,
Trzcinna i Świątki, Karsko o powierzchni około 113 ha.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych

8. Dodatkowych informacji udziela
Danuta Dzikowska i Anna Andrukonis
codziennie w godzinach 7:30 - 15.30
tel./fax. 0957471760
tel. 095 7471711

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Nowogródku
Pomorskim, ul. Mickiewicza 15

w dniu 30.04.2007 r. godz. 12.15 sala Nr 2 Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Tomasz Pietruszka

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_mapy.doc (DOC, 28.KB) 2007-04-19 11:50:36 28.KB 408 razy
2 Ogloszenie_mapy.doc (DOC, 28.KB) 2007-04-18 12:31:54 28.KB 437 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_mapy_do_celow_projektowych.doc (DOC, 96KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-04-18 12:31:54 96KB 69 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_i_odrzuceniu_oferty.doc (DOC, 34KB) 2007-05-08 12:47:58 34KB 434 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie.doc (DOC, 26.KB) 2007-05-21 10:09:01 26.KB 412 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 18-04-2007 12:31:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 21-05-2007 10:09:01