Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjno - tłoczną w miejscowości Golin

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.pdf (PDF, 2.2MB) 2013-05-09 09:34:58 2.2MB 31 razy
2 10_05_2013_14_12_05_ogłoszenie.pdf (PDF, 2.2MB) 2013-05-10 14:12:05 2.2MB 558 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Golin.doc (DOC, 414KB) 2013-05-09 09:34:58 414KB 42 razy
2 specyfikacje_techniczne.zip (ZIP, 12.MB) 2013-05-09 10:34:28 12.MB 8 razy
3 przedmiary.zip (ZIP, 6.7MB) 2013-05-09 10:34:28 6.7MB 9 razy
4 projekty.zip (ZIP, 26.MB) 2013-05-09 11:01:08 26.MB 6 razy
5 do_umieszczenia (, 4KB) 2013-05-09 13:36:16 4KB 5 razy
6 ks_specyfikacje_golin_-_kopia.pdf (PDF, 11.MB) 2013-05-09 14:28:04 11.MB 22 razy
7 projekt_-_kopia.pdf (PDF, 4.6MB) 2013-05-09 14:28:04 4.6MB 35 razy
8 rys_1_plan_orient_-_kopia.pdf (PDF, 1.5MB) 2013-05-09 14:28:04 1.5MB 18 razy
9 rys_2__pzt_-_kopia.pdf (PDF, 2.4MB) 2013-05-09 14:28:04 2.4MB 21 razy
10 is-05_-_kopia.pdf (PDF, 87.KB) 2013-05-09 14:28:04 87.KB 17 razy
11 08_stopa_f1_-_kopia.pdf (PDF, 81.KB) 2013-05-09 14:28:04 81.KB 11 razy
12 kanalizacja_sanitarna_grawitacyjna_-_kopia.pdf (PDF, 790KB) 2013-05-09 14:28:04 790KB 13 razy
13 is-03_-_kopia.pdf (PDF, 224KB) 2013-05-09 14:28:04 224KB 22 razy
14 12_brama_-_kopia.pdf (PDF, 55.KB) 2013-05-09 14:28:04 55.KB 10 razy
15 02_rzut_-_kopia.pdf (PDF, 204KB) 2013-05-09 14:28:04 204KB 10 razy
16 07_przek_wiaty_-_kopia.pdf (PDF, 114KB) 2013-05-09 14:28:04 114KB 10 razy
17 is-08_-_kopia.pdf (PDF, 79.KB) 2013-05-09 14:28:04 79.KB 13 razy
18 is-1_-_kopia.pdf (PDF, 2.8MB) 2013-05-09 14:28:04 2.8MB 9 razy
19 is-06_-_kopia.pdf (PDF, 47.KB) 2013-05-09 14:28:04 47.KB 7 razy
20 04_zbr_p+ĂĽyty_dennej_-_kopia.pdf (PDF, 99.KB) 2013-05-09 14:28:04 99.KB 19 razy
21 is-07_-_kopia.pdf (PDF, 69.KB) 2013-05-09 14:28:04 69.KB 9 razy
22 is-02_-_kopia.pdf (PDF, 55.KB) 2013-05-09 14:28:04 55.KB 10 razy
23 specyfikacja_-_kopia.pdf (PDF, 1.0MB) 2013-05-09 14:28:04 1.0MB 12 razy
24 01_rzut_wiaty_-_kopia.pdf (PDF, 129KB) 2013-05-09 14:28:04 129KB 9 razy
25 09_fund_pod_dmuch_-_kopia.pdf (PDF, 49.KB) 2013-05-09 14:28:04 49.KB 8 razy
26 przedmiar_-_zagospodarowanie_terenu_-_kopia.pdf (PDF, 3.8MB) 2013-05-09 14:28:04 3.8MB 13 razy
27 is-04_-_kopia.pdf (PDF, 207KB) 2013-05-09 14:28:04 207KB 7 razy
28 11_ogrodzenie_-_kopia.pdf (PDF, 34.KB) 2013-05-09 14:28:04 34.KB 9 razy
29 pb-pzt_-_kopia.pdf (PDF, 277KB) 2013-05-09 14:28:04 277KB 10 razy
30 ua-01_-_kopia.pdf (PDF, 2.8MB) 2013-05-09 14:28:04 2.8MB 10 razy
31 rys_6_przepompownia_p1_-_kopia.pdf (PDF, 781KB) 2013-05-09 14:28:04 781KB 12 razy
32 specyfikacja_techniczna_br_elektryczna_-_kopia.pdf (PDF, 273KB) 2013-05-09 14:28:04 273KB 14 razy
33 rys_6_przepompownia_p1.zip (ZIP, 22.MB) 2013-05-10 12:52:21 22.MB 12 razy
34 11_ogrodzenie.pdf (PDF, 34.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 34.KB 452 razy
35 05_zbr_rnej.pdf (PDF, 55.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 55.KB 235 razy
36 02_rzut.pdf (PDF, 204KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 204KB 283 razy
37 czesc_opisowa_ks_golin.pdf (PDF, 9.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 9.0MB 303 razy
38 10_przekrj_drogi_a-a.pdf (PDF, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 63.KB 260 razy
39 04_zbr_plyty_dennej.pdf (PDF, 99.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 99.KB 232 razy
40 06_konstrukcja_n.pdf (PDF, 38.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 38.KB 234 razy
41 is-05.pdf (PDF, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 87.KB 305 razy
42 03_1-1.pdf (PDF, 186KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 186KB 247 razy
43 01_rzut_wiaty.pdf (PDF, 129KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 129KB 242 razy
44 09_fund_pod_dmuch.pdf (PDF, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 49.KB 213 razy
45 12_brama.pdf (PDF, 55.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 55.KB 221 razy
46 08_stopa_f1.pdf (PDF, 81.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 81.KB 254 razy
47 is-02.pdf (PDF, 55.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 55.KB 273 razy
48 is-04.pdf (PDF, 207KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 207KB 304 razy
49 is-03.pdf (PDF, 224KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 224KB 249 razy
50 07_przek_wiaty.pdf (PDF, 114KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 13:49:21 114KB 296 razy
51 is-07.pdf (PDF, 69.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:01:20 69.KB 276 razy
52 is-1.pdf (PDF, 2.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:01:20 2.8MB 210 razy
53 ks_specyfikacje_golin.pdf (PDF, 11.MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:01:20 11.MB 224 razy
54 is-08.pdf (PDF, 79.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:01:20 79.KB 255 razy
55 is-06.pdf (PDF, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:01:20 47.KB 343 razy
56 pb-czesc_sanitarna.pdf (PDF, 321KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:02:09 321KB 456 razy
57 pb-czesc_konstrukcyjna.pdf (PDF, 177KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:02:09 177KB 903 razy
58 10_05_2013_14_12_05_SIWZ Golin.doc (DOC, 414KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:12:05 414KB 263 razy
59 strona_tytulowa-cz_elektryczna.pdf (PDF, 182KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:16:23 182KB 217 razy
60 rys_6_przepompownia_p1.pdf (PDF, 781KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:16:23 781KB 220 razy
61 rys_2__pzt.pdf (PDF, 2.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:16:23 2.4MB 229 razy
62 specyfikacja_techniczna_br_elektryczna.pdf (PDF, 273KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:16:23 273KB 201 razy
63 specyfikacja.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:16:23 1.0MB 237 razy
64 rys_5_profil_rurociagu_tlocznego.pdf (PDF, 413KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:16:23 413KB 184 razy
65 rys_1_plan_orient.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:16:23 1.5MB 206 razy
66 rys_4_profile_przylaczy.pdf (PDF, 587KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:16:23 587KB 191 razy
67 rys_3_profile_kolektorow.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:16:23 1.1MB 189 razy
68 pb-pzt.pdf (PDF, 277KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:16:23 277KB 375 razy
69 kanalizacja_sanitarna_grawitacyjna.pdf (PDF, 790KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:16:23 790KB 208 razy
70 projekt.pdf (PDF, 4.6MB) 2013-05-10 14:16:23 4.6MB 13 razy
71 ua-01.pdf (PDF, 2.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:16:23 2.8MB 234 razy
72 przedmiar_-_zagospodarowanie_terenu.pdf (PDF, 3.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:17:59 3.8MB 235 razy
73 przepompownia_p-1_z_tlocznym_pe_110.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:20:46 1.4MB 235 razy
74 przlacze_energetyczne.pdf (PDF, 427KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:20:46 427KB 227 razy
75 przylacza_sanitarne.pdf (PDF, 490KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:27:09 490KB 232 razy
76 pozwolenie_wodnoprawne.pdf (PDF, 1.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-13 11:43:16 1.6MB 220 razy
77 przedmiar_golin.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-21 12:11:57 125KB 73 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja.pdf (PDF, 253KB) 2013-05-10 14:46:20 253KB 727 razy
2 modyfikacja_siwz.pdf (PDF, 199KB) 2013-05-13 10:45:23 199KB 638 razy
3 wyjasnienia tresci siwz.pdf (PDF, 300KB) 2013-05-16 11:20:16 300KB 557 razy
4 16_05_2013_11_20_52_wyjasnienia tresci siwz.pdf (PDF, 300KB) 2013-05-16 11:20:52 300KB 592 razy
5 modyfikacja2.pdf (PDF, 208KB) 2013-05-21 12:11:57 208KB 513 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 zmiana ogłoszenia.pdf (PDF, 229KB) 2013-05-10 14:46:20 229KB 665 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie.pdf (PDF, 368KB) 2013-06-03 11:20:52 368KB 565 razy
Udzielenie zamówienia
1 zawarcie umowy.pdf (PDF, 550KB) 2013-06-14 12:12:13 550KB 472 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Filipiak 09-05-2013 09:34:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Filipiak 09-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Filipiak 14-06-2013 12:12:13