Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz na dzierżawę dz. nr 116/2 w Giżynie Aneta Witków 2019-12-10 11:08:49 dodanie dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-12-09 15:43:59 edycja dokumentu
Uchwała nr XII/74/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Piotr Uberman 2019-12-09 15:39:21 edycja dokumentu
Protokoły XII Sesji Piotr Uberman 2019-12-05 12:28:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XII/77/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Piotr Uberman 2019-12-05 11:14:00 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-12-05 10:53:59 edycja dokumentu
Urząd Gminy Piotr Uberman 2019-12-05 08:20:27 edycja dokumentu
Piotr Uberman 2019-12-04 15:07:59 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej Piotr Uberman 2019-12-04 09:04:42 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej Piotr Uberman 2019-12-04 09:03:01 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaż dz. nr 760/10 w Karsku Aneta Witków 2019-12-04 07:36:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr XII/79/2019 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowogródek Pomorski sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako 760/10 Karsko Piotr Uberman 2019-11-29 10:14:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XII/78/2019 zmieniającą Uchwałę Nr IV/12/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019r. Piotr Uberman 2019-11-29 10:06:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr XII/77/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Piotr Uberman 2019-11-29 10:04:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr XII/76/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz ustalenia stawki tej opłaty Piotr Uberman 2019-11-29 10:02:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr XII/75/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Piotr Uberman 2019-11-29 09:58:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XII/74/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Piotr Uberman 2019-11-29 09:57:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XII/73/2019 w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski" Piotr Uberman 2019-11-29 09:52:04 dodanie dokumentu
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogródek Pomorski Anna Filipiak 2019-11-28 12:42:00 dodanie dokumentu
zapytanie cenowe na dostawę i montaż wyposażenia do dziennego domu opieki Senior + Anna Filipiak 2019-11-26 08:54:40 edycja dokumentu
zapytanie cenowe na dostawę i montaż wyposażenia do dziennego domu opieki Senior + Anna Filipiak 2019-11-26 08:51:15 edycja dokumentu
Sprawozdanie - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Nowogródek Pomorski (zakładka menu) Piotr Uberman 2019-11-25 15:34:32 edycja pozycji menu
Sprawozdanie ? informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Nowogródek Pomorski (zakładka menu) Piotr Uberman 2019-11-25 15:33:29 edycja pozycji menu
Sprawozdanie - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Nowogródek Pomorski za rok szkolny 2018/2019 Piotr Uberman 2019-11-25 15:32:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Nowogródek Pomorski (zakładka menu) Piotr Uberman 2019-11-25 15:31:17 edycja pozycji menu
Sprawozdanie ? informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Nowogródek Pomorski (zakładka menu) Piotr Uberman 2019-11-25 15:31:01 dodanie pozycji menu
Elżbieta Ligenza - Dyrektor WOK - oświadczenie majątkowe w zw. z rozpoczęciem pracy Piotr Uberman 2019-11-25 15:17:19 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2019 r Piotr Uberman 2019-11-22 12:35:04 usunięcie dokumentu
Tomasz Polakiewicz - Zastępca Dyrektora WOK - oświadczenie majątkowe w zw. z rozpoczęciem pracy Piotr Uberman 2019-11-22 12:34:24 edycja dokumentu
Tomasz Polakiewicz - Zastępca Dyrektora WOK - oświadczenie majątkowe w zw. z rozpoczęciem pracy Piotr Uberman 2019-11-22 12:33:57 edycja dokumentu
Tomasz Polakiewicz - Zastępca Dyrektora WOK - oświadczenie majątkowe w zw. z rozpoczęciem pracy Piotr Uberman 2019-11-22 12:31:29 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Piotr Uberman 2019-11-22 12:29:59 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Piotr Uberman 2019-11-22 12:29:14 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Piotr Uberman 2019-11-22 12:27:13 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Piotr Uberman 2019-11-22 12:26:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza Kinga Figura 2019-11-22 10:26:32 dodanie dokumentu
Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Karsko Kinga Figura 2019-11-22 08:08:24 edycja dokumentu
Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Karsko Kinga Figura 2019-11-22 08:03:53 usunięcie załacznika
Tomasz Polakiewicz - WOK w Nowogródku Pomorskim - oświadczenie majątkowe za 2018 r. Piotr Uberman 2019-11-20 14:03:41 dodanie dokumentu
Elżbieta Ligenza - Kierownik OPS w Nowogródku Pomorskim - oświadczenie majątkowe za 2018 r. Piotr Uberman 2019-11-20 14:02:59 dodanie dokumentu