Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Małgorzata Jaśkowiec - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowogródku Pomorskim - oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 13:24:07 dodanie dokumentu
Tomasz Pietruszka - Wójt Gminy - oświadczenie majątkowe za 2017 r. Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:21:25 dodanie dokumentu
Ewelina Mazurak - Januchowska - Sekretarz Gminy - oświadczenie majątkowe za 2017 r. Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:20:21 dodanie dokumentu
Alicja Balcerczyk - Skarbnik Gminy - oświadczenie majątkowe za 2017 r. Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:19:01 dodanie dokumentu
Adam Błażejewski - Dyrekor Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku - oświadczenie majątkowe za 2017 r. Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:18:11 dodanie dokumentu
Małgorzata Jaśkowiec - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowogródku Pomorskim - oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:17:26 dodanie dokumentu
Olga Gałdyńska - Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim - oświadczenie majątkowe za 2017 r. Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:16:32 dodanie dokumentu
Danuta Kabzińska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim - oświadczenie majątkowe za 2017 r. Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:15:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Przewodniczący Rady Gminy - Marian Jaśkowiec Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:13:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - Sławomir Wołków Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:12:29 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Małgorzata Glapka Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:11:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Hubert Klepacz Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:10:57 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Mariusz Konowaluk Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:10:21 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Jolanta Kożuchowska Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:09:51 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Zbigniew Lesiak Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:09:20 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Sebastian Majewicz Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:08:38 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Anna Marzec Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:08:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Radosław Molka Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:07:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Jan Obłąk Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:07:06 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Jan Obłąk Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:06:57 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Zdzisław Piszczecki Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:06:11 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Grzegorz Pokonieczny Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:02:54 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Wioletta Sidor Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:02:24 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Jan Urbanowski Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 12:01:48 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 11:59:51 usunięcie dokument
Oświadczenia majątkowe 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2018-06-13 11:59:43 dodanie dokumentu
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: ds. kadrowo płacowych Kamila Bieniaszewska 2018-06-04 13:35:30 edycja dokumentu
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: główny księgowy Kamila Bieniaszewska 2018-06-04 13:35:22 edycja dokumentu
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: ds. kadrowo płacowych Kamila Bieniaszewska 2018-06-04 13:34:07 dodanie dokumentu
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: główny księgowy Kamila Bieniaszewska 2018-06-04 13:33:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/239/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 83/4 położonej w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:58:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/238/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Planu działań jst Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:58:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/237/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 458/20 położonej w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:56:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/236/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 191/6 położonej w Trzcinnej Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:56:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/235/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na 10 lat w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:55:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/234/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 405/3 w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:55:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/233/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 170/1 położonej w Kinicach Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:54:51 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/232/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 615 położonej w Karsku Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:54:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/231/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 378/6 w Giżynie Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:53:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/230/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:53:09 dodanie dokumentu