Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Nowogródek Pomorski w latach 2019 - 2024 Kamila Bieniaszewska 2019-04-19 10:09:11 edycja dokumentu
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Nowogródek Pomorski w latach 2019 - 2024 Kamila Bieniaszewska 2019-04-19 10:08:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego m. Nowogródek Pomorski Kinga Figura 2019-04-18 12:22:38 dodanie dokumentu
"Ptasi Dołek" - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe Anna Filipiak 2019-04-16 12:19:06 edycja dokumentu
"Ptasi Dołek" - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe Anna Filipiak 2019-04-16 12:16:36 usunięcie załacznika
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Figura 2019-04-15 15:51:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Figura 2019-04-15 15:50:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Figura 2019-04-15 15:50:07 dodanie dokumentu
Wykaz na dzierzawę dz. nr 65 w Nowogródku Pomorskim Aneta Witków 2019-04-12 12:37:53 dodanie dokumentu
Wykaz na dzierżawę dz. nr 615 w Karsku Aneta Witków 2019-04-12 12:37:14 dodanie dokumentu
Wykaz na dzierżawę dz. nr 892 w Parzeńsku Aneta Witków 2019-04-12 12:36:39 edycja dokumentu
Wykaz na dzierżawę dz. nr 892 w Parzeńsku Aneta Witków 2019-04-12 12:36:29 dodanie dokumentu
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. dot. terminów zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Kamila Bieniaszewska 2019-04-10 11:01:38 dodanie dokumentu
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Kamila Bieniaszewska 2019-04-10 10:59:28 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Kamila Bieniaszewska 2019-04-10 10:23:50 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Kamila Bieniaszewska 2019-04-10 10:21:02 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Kamila Bieniaszewska 2019-04-10 10:19:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Kamila Bieniaszewska 2019-04-10 10:19:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Kamila Bieniaszewska 2019-04-10 10:13:49 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Kamila Bieniaszewska 2019-04-10 10:10:49 dodanie dokumentu
Interpelacja radnych - M. Glapka, Z. Piszczecki, J. Mickiewicz, D. Iwanowski, M. Pękacz Kamila Bieniaszewska 2019-04-09 10:25:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Kinga Figura 2019-04-05 09:09:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/243/18 w sprawie przejęcia od Powiatu Myśliborskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 14:05:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Nowogródek Pomorski dotyczących wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 14:03:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 14:03:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2020-2025 Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 14:02:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/21/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 14:01:22 edycja dokumentu
Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 14:01:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 3 lata nieruchomości oznaczonej nr działki 892 w Parzeńsku Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 13:58:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 644 w Karsku nieruchomości w Karsku Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 13:57:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 223/23 położonej w Kinicach na rzecz jej użytkowników wieczystych Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 13:57:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 65 w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 13:56:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działek nr 168/1 i 168/2 w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 13:55:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działek nr 120/1, 120/2 i 119 w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 13:54:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/23/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 13:54:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/20/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 13:53:00 edycja dokumentu
Uchwała nr V/21/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 13:52:19 edycja dokumentu
Uchwała nr V/21/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 13:52:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/20/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej Kamila Bieniaszewska 2019-04-02 13:50:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kinga Figura 2019-04-01 15:08:55 dodanie dokumentu