Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania Kinga Figura 2019-10-14 15:54:29 dodanie dokumentu
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacyjnych Anna Filipiak 2019-10-14 15:02:08 dodanie dokumentu
Wykaz dzierżawa dz. nr 206/2 w Giżynie Aneta Witków 2019-10-14 11:07:03 dodanie dokumentu
Protokoły XI Sesji Piotr Uberman 2019-10-11 13:35:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza Kinga Figura 2019-10-11 11:38:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XI/70/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2019 Piotr Uberman 2019-10-11 11:29:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XI/71/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2019-2028 Piotr Uberman 2019-10-11 11:25:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr XI/72/2019 w sprawie wniesienia sprzeciwu w stosunku do uchwały nr 12/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry Piotr Uberman 2019-10-11 11:21:59 dodanie dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-10-11 11:06:19 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi Anna Filipiak 2019-10-11 09:49:04 dodanie dokumentu
Protokoły X Sesji Piotr Uberman 2019-10-09 12:47:01 dodanie dokumentu
Plan polowań Kinga Figura 2019-10-09 09:59:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Kinga Figura 2019-10-09 08:08:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Kinga Figura 2019-10-09 08:07:56 dodanie dokumentu
Adaptacja pomieszczeń na dzienny dom opieki w ramach programu wieloletniego Senior + Anna Filipiak 2019-10-08 20:06:03 usunięcie załacznika
Nabór na wolne stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia dziennego w Karsku Piotr Uberman 2019-10-07 15:43:42 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia dziennego w Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-10-07 15:41:05 dodanie dokumentu
Adaptacja pomieszczeń na dzienny dom opieki w ramach programu wieloletniego Senior + Anna Filipiak 2019-10-07 15:22:08 dodanie dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-10-01 10:45:55 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-09-27 14:20:35 edycja dokumentu
Interpretacja Indywidualna Przepisów Prawa podatkowego Iwona Dranikowska 2019-09-27 12:29:53 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-09-27 09:05:08 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-09-27 09:04:03 dodanie dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-09-27 09:01:38 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-09-26 08:50:05 edycja dokumentu
Przebudowa drogi gminnej - Karsko- Ławin, gm. Nowogródek Pomorski Anna Filipiak 2019-09-25 12:24:04 dodanie dokumentu
Piotr Uberman 2019-09-24 12:43:31 edycja dokumentu
Uchwała nr X/68/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 339/3 połozonej w Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-09-23 11:52:22 edycja dokumentu
Uchwała nr X/69/19 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własnośc Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/59 w Karsku z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotr Uberman 2019-09-23 11:51:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/68/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 339/3 połozonej w Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-09-23 11:49:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/67/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki 378/6 położonej w Giżynie Piotr Uberman 2019-09-23 11:47:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/66/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Piotr Uberman 2019-09-23 11:45:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/65/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok Piotr Uberman 2019-09-23 11:43:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/64/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-09-23 11:42:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/58/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok Piotr Uberman 2019-09-23 11:40:24 edycja dokumentu
Uchwała nr X/59/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2019-2028 Piotr Uberman 2019-09-23 11:40:11 edycja dokumentu
Uchwała nr X/60/19 w sprawie uchylenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski" Piotr Uberman 2019-09-23 11:39:58 edycja dokumentu
Uchwała nr X/61/19 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-09-23 11:39:41 edycja dokumentu
Uchwała nr X/62/19 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata luba na czas nieoznaczony Piotr Uberman 2019-09-23 11:39:28 edycja dokumentu
Uchwała nr X/63/19 w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Nowogródek Pomorski, nie stanowiących jej wyłącznej własności Piotr Uberman 2019-09-23 11:39:13 edycja dokumentu