Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr IX/67/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Piotr Uberman 2019-07-19 07:53:18 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/68/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Piotr Uberman 2019-07-19 07:53:08 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/69/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/48 w Karsku z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Piotr Uberman 2019-07-19 07:52:57 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/70/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w przeznaczenia do sprzedaży działek nr 384 i 392 położonych w Giżynie Piotr Uberman 2019-07-19 07:52:39 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/71/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Różańsko położonych na terenie gminy Nowogródek Pomorski za ochronne Piotr Uberman 2019-07-19 07:52:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/72/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej w Gminie Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2020 Piotr Uberman 2019-07-19 07:51:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/73/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2015 rok Piotr Uberman 2019-07-19 07:51:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2025 Piotr Uberman 2019-07-19 07:51:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Piotr Uberman 2019-07-19 07:51:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2020? Piotr Uberman 2019-07-19 07:50:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/77/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2032 Piotr Uberman 2019-07-19 07:50:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/78/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2020 Piotr Uberman 2019-07-19 07:50:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/79/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w miejscowości Nowogródek Pomorski ulica Barlinecka? w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu ?Budowa i Modernizacja dróg lokalnych? Piotr Uberman 2019-07-19 07:49:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/80/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km? realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Województwa Zachodniopomorskiego Piotr Uberman 2019-07-19 07:49:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/81/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Myśliborskiego zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Piotr Uberman 2019-07-19 07:49:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/82/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2016 rok Piotr Uberman 2019-07-18 15:31:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/83/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2016-2025 Piotr Uberman 2019-07-18 15:31:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr XII/84/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany przeznaczenia nabytej na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/54 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Piotr Uberman 2019-07-18 15:30:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr XII/85/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 312 w Giżynie Piotr Uberman 2019-07-18 15:30:23 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/86/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Piotr Uberman 2019-07-18 15:29:53 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/87/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Piotr Uberman 2019-07-18 15:29:42 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/88/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2016 rok Piotr Uberman 2019-07-18 15:29:30 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/89/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2016 ? 2025 Piotr Uberman 2019-07-18 15:29:20 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/90/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości z Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-07-18 15:29:10 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/91/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 262/7 w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-18 15:29:00 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/92/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 262/8 w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-18 15:28:48 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/93/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 902/1 w Parzeńsku Piotr Uberman 2019-07-18 15:28:39 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/94/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 898/7 w Parzeńsku Piotr Uberman 2019-07-18 15:28:30 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/95/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:28:21 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/96/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Piotr Uberman 2019-07-18 15:28:10 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/97/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 kwietnia w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:26:50 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/98/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn Piotr Uberman 2019-07-18 15:26:36 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/99/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2015 r. Piotr Uberman 2019-07-18 15:26:07 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/100/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2015 Piotr Uberman 2019-07-18 15:25:56 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/101/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 682 w Karsku Piotr Uberman 2019-07-18 15:25:47 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/102/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2015 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2014 ? 2017 Piotr Uberman 2019-07-18 15:25:32 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/103/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn Piotr Uberman 2019-07-18 15:25:23 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/104/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych Piotr Uberman 2019-07-18 15:25:13 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/105/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 30/59 w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-18 15:24:58 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/106/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 30/60 w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-18 15:24:48 edycja dokumentu