Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: główny księgowy Kamila Bieniaszewska 2018-06-04 13:35:22 edycja dokumentu
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: ds. kadrowo płacowych Kamila Bieniaszewska 2018-06-04 13:34:07 dodanie dokumentu
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: główny księgowy Kamila Bieniaszewska 2018-06-04 13:33:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/239/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 83/4 położonej w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:58:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/238/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Planu działań jst Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:58:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/237/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 458/20 położonej w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:56:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/236/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 191/6 położonej w Trzcinnej Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:56:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/235/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na 10 lat w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:55:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/234/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 405/3 w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:55:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/233/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 170/1 położonej w Kinicach Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:54:51 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/232/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 615 położonej w Karsku Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:54:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/231/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 378/6 w Giżynie Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:53:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/230/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:53:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/229/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:52:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/228/18 Rady Gminy Nowogródek Pmorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:51:32 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXII/228/18 Rady Gminy Nowogródek Pmorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:50:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/227/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:49:59 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXII/227/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:49:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/226/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2017 Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:49:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/225/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2017 r. Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:45:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/224/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-05-30 11:45:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem komunalnym i ochrony środowiska Kamila Bieniaszewska 2018-05-22 13:16:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o II Walnym GSW Aneta Witków 2018-05-17 13:12:09 dodanie dokumentu
I przetarg na dz. 635/2 Karsko Aneta Witków 2018-05-15 12:13:44 dodanie dokumentu
Informacja o XXXII sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-05-15 07:49:50 dodanie dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2018-05-09 14:00:01 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2018-05-09 13:58:56 usunięcie załacznika
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2018-05-09 13:58:24 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2018-05-09 13:57:15 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2018-05-09 13:57:08 usunięcie załacznika
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2018-05-09 13:56:51 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2016 ROKU Iwona Dranikowska 2018-05-09 13:55:43 dodanie dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2016 ROKU. Iwona Dranikowska 2018-05-09 13:54:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek pomorski w miejscowości Karsko Maja Bakalarczyk 2018-04-20 07:46:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek pomorski w miejscowości Karsko Maja Bakalarczyk 2018-04-20 07:44:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie GSW Aneta Witków 2018-04-19 12:07:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/209/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 635/2 położonej w Karsku Kamila Bieniaszewska 2018-04-16 15:16:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecina Maja Bakalarczyk 2018-04-16 14:22:46 dodanie dokumentu
Obwieszczanie Prezydenta Szczecina Maja Bakalarczyk 2018-04-16 14:19:01 dodanie dokumentu
Wykaz - Nowogródek Pomorski cz. dz. nr 450/2 Aneta Witków 2018-04-06 13:21:19 dodanie dokumentu