Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz - Giżyn dz. nr 463 Aneta Witków 2018-04-06 13:20:45 dodanie dokumentu
Wykaz - Giżyn dz. nr 206/2 Aneta Witków 2018-04-06 13:20:19 dodanie dokumentu
WykazTrzcinna dz. nr 191/6 Aneta Witków 2018-04-06 13:19:42 dodanie dokumentu
Wykaz - Sumiak dz. nr 145/1 Aneta Witków 2018-04-06 13:19:08 dodanie dokumentu
Wykaz - Kinice dz. nr 30/64 Aneta Witków 2018-04-06 13:18:39 dodanie dokumentu
Wykaz - Świątki cz. dz. nr 28/4 Aneta Witków 2018-04-06 13:18:02 dodanie dokumentu
Wykaz na dzierżawę dz. 87 Świątki Aneta Witków 2018-04-06 13:17:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/223/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowogródek Pomorski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 08:02:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/222/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowogródek Pomorski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 08:01:42 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXI/222/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowogródek Pomorski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 08:01:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/221/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Nowogródek Pomorski na lata 2014-2017 Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 07:59:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/220/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 07:54:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/219/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018-2020 Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 07:53:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/218/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 07:53:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/217/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 07:52:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/215/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości w Świątkach Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 07:51:17 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXI/216/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki w Trzcinnej Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 07:49:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/215/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości w Świątkach Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 07:48:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/214/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki w Sumiaku Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 07:48:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/213/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 07:47:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/212/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki w Kinicach Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 07:45:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/211/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 463 w Giżynie Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 07:45:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/210/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 206/2 w Giżynie Kamila Bieniaszewska 2018-04-05 07:44:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji m. Nowogródek Pomorski Maja Bakalarczyk 2018-03-30 11:23:07 dodanie dokumentu
Wykaz użyczenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Trzcinnej Aneta Witków 2018-03-29 09:13:43 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaż dz. nr 635/2 w Karsku Aneta Witków 2018-03-28 11:26:58 dodanie dokumentu
Informacja o XXXI sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-03-22 12:05:14 edycja dokumentu
Informacja o XXXI sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-03-22 12:01:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Karsko Maja Bakalarczyk 2018-03-21 11:55:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Szczecin Maja Bakalarczyk 2018-03-09 14:12:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nowogródek Pomorski Maja Bakalarczyk 2018-03-09 14:11:07 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji w 2017 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Anna Filipiak 2018-03-08 10:43:01 dodanie dokumentu
Informacja - protokół oceny ofert w otwartym konkursie ofert 2018 dla klubów sportowych - I tura Kamila Bieniaszewska 2018-03-07 09:11:27 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 Anna Filipiak 2018-02-20 09:50:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Sumiak Maja Bakalarczyk 2018-02-20 08:00:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/206/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr działki 28/7 w Świątkach Kamila Bieniaszewska 2018-02-15 15:26:56 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/207/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 87 w Świątkach Kamila Bieniaszewska 2018-02-15 15:26:34 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/199/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok Kamila Bieniaszewska 2018-02-15 15:25:11 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/199/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok Kamila Bieniaszewska 2018-02-15 15:23:47 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/200/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2018-02-15 15:19:06 edycja dokumentu