Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o XXXV sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-10-10 08:17:12 dodanie dokumentu
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacyjnych Anna Filipiak 2018-10-09 09:59:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-10-05 10:35:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim o zarejestrowanych listach kandydatach na Radnych Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-10-05 10:35:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-10-05 09:22:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Myśliborzu - Okręg wyborczy Nr 3 (Gminy: Myślibórz, Nowogródek Pomorski) Kamila Bieniaszewska 2018-10-05 09:21:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych ilstach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Kamila Bieniaszewska 2018-10-03 12:23:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim o przyznanych numerach list kandydatów na radnych Kamila Bieniaszewska 2018-10-03 11:14:28 dodanie dokumentu
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim o przyznanych numerach list kandydatów na radnych Kamila Bieniaszewska 2018-10-03 11:13:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Kamila Bieniaszewska 2018-10-03 11:09:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/219/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018-2020 Kamila Bieniaszewska 2018-10-01 08:44:48 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIV/246/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2018-10-01 08:44:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Maja Bakalarczyk 2018-09-18 14:47:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIV/246/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2018-09-18 08:59:50 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIV/251/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 70/2 w Rokitnie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Kamila Bieniaszewska 2018-09-18 08:59:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIV/250/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działek położonych w Karsku Kamila Bieniaszewska 2018-09-18 08:59:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIV/249/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie zamiany nieruchomości w Parzeńsku Kamila Bieniaszewska 2018-09-18 08:58:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIV/248/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie zamiany nieruchomości w Karsku Kamila Bieniaszewska 2018-09-18 08:58:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIV/247/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-09-18 08:57:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIV/246/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2018-09-18 08:57:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIV/245/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok Kamila Bieniaszewska 2018-09-18 08:56:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIV/244/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Województwa Zachodniopomorskiego Kamila Bieniaszewska 2018-09-18 08:56:19 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji wyborczej w Nowogródku Pomorskim o pełnionych dyżurach Kamila Bieniaszewska 2018-09-13 08:38:00 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim Anna Filipiak 2018-09-12 10:32:15 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim Anna Filipiak 2018-09-12 10:30:56 usunięcie dokument
Informacja o XXXIV sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-09-06 15:26:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza Maja Bakalarczyk 2018-08-31 11:56:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza Maja Bakalarczyk 2018-08-31 11:55:01 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Kamila Bieniaszewska 2018-08-27 14:38:13 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Myśliborzu Kamila Bieniaszewska 2018-08-27 14:33:34 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Myśliborzu Kamila Bieniaszewska 2018-08-27 14:33:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa o podziale na okręgi wyborcze 2018 Kamila Bieniaszewska 2018-08-27 14:32:43 dodanie dokumentu
Kalendarz wyborczy 20181021 Kamila Bieniaszewska 2018-08-27 14:29:21 dodanie dokumentu
Informacja Krajowego Biura Wyborczego - serwis wybory2018.pkw.gov.pl Kamila Bieniaszewska 2018-08-27 14:27:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIII/242/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2018-08-17 11:22:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Maja Bakalarczyk 2018-08-17 10:32:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIII/243/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Myśliborskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową Kamila Bieniaszewska 2018-08-14 11:15:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIII/242/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2018-08-14 11:15:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2018 r. Kamila Bieniaszewska 2018-08-14 11:14:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIII/240/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Gminą Barlinek w zakresie przyjęcia przez Gminę Barlinek od Gminy Nowogródek Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie Kamila Bieniaszewska 2018-08-14 11:13:59 dodanie dokumentu