Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-07-19 14:20:59 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-07-19 12:17:11 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-07-19 12:16:22 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-07-19 12:15:32 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-07-19 12:14:45 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-07-19 12:13:57 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-07-19 12:10:36 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Piotr Uberman 2019-07-19 12:07:40 dodanie dokumentu
Dostawa sprzętu i wyposażenia dla OSP w ramach projektu ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom ?łódź z przyczepą i silnikiem Anna Filipiak 2019-07-19 11:37:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/9/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2015 r. Piotr Uberman 2019-07-19 08:11:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/10/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2025 Piotr Uberman 2019-07-19 08:11:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/11/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-19 08:11:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/12/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości położonej w Nowogródku Pomorskim oznaczonej jako działka nr 450/2 Piotr Uberman 2019-07-19 08:11:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/12/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości położonej w Nowogródku Pomorskim oznaczonej jako działka nr 450/2 Piotr Uberman 2019-07-19 08:10:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/13/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie użyczenia nieruchomości w Karsku Piotr Uberman 2019-07-19 08:10:34 edycja dokumentu
Uchwały z III Sesji Rady Gminy 2015 Piotr Uberman 2019-07-19 08:09:23 usunięcie dokumentu
Uchwała nr IV/14/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Piotr Uberman 2019-07-19 08:08:55 edycja dokumentu
Uchwała nr IV/15/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Piotr Uberman 2019-07-19 08:08:41 edycja dokumentu
Uchwała nr IV/16/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 116/2 położonej w Giżynie Piotr Uberman 2019-07-19 08:08:30 edycja dokumentu
Uchwała nr IV/17/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry Piotr Uberman 2019-07-19 08:08:18 edycja dokumentu
Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2015 r. Piotr Uberman 2019-07-19 08:08:00 edycja dokumentu
Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2025 Piotr Uberman 2019-07-19 08:07:50 edycja dokumentu
Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-07-19 08:07:16 edycja dokumentu
Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-19 08:07:05 edycja dokumentu
Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-19 08:06:55 edycja dokumentu
Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 145/1 w Sumiaku Piotr Uberman 2019-07-19 08:06:43 edycja dokumentu
Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Trzcinnej Piotr Uberman 2019-07-19 08:06:33 edycja dokumentu
Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. przeznaczenia do dzierżawy działki nr 206/2 położonej w Giżynie Piotr Uberman 2019-07-19 08:06:22 edycja dokumentu
Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 463 położonej w Giżynie Piotr Uberman 2019-07-19 08:06:09 edycja dokumentu
Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru delegata reprezentującego Gminę Nowogródek Pomorski w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Piotr Uberman 2019-07-19 08:05:57 edycja dokumentu
Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Piotr Uberman 2019-07-19 08:05:47 edycja dokumentu
Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowogródek Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki Piotr Uberman 2019-07-19 08:05:37 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2020 Piotr Uberman 2019-07-19 08:05:02 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Kinice Piotr Uberman 2019-07-19 08:04:47 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. ?Łąki Parzeńskie? Piotr Uberman 2019-07-19 08:04:34 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2015 rok Piotr Uberman 2019-07-19 08:04:16 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 622 położonej w Karsku Piotr Uberman 2019-07-19 08:03:58 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2025 Piotr Uberman 2019-07-19 08:03:35 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Piotr Uberman 2019-07-19 08:03:16 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 589/2 położonej w Karsku Piotr Uberman 2019-07-19 08:02:58 edycja dokumentu