Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XIII/87/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Piotr Uberman 2019-07-18 15:29:42 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/88/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2016 rok Piotr Uberman 2019-07-18 15:29:30 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/89/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2016 ? 2025 Piotr Uberman 2019-07-18 15:29:20 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/90/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości z Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-07-18 15:29:10 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/91/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 262/7 w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-18 15:29:00 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/92/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 262/8 w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-18 15:28:48 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/93/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 902/1 w Parzeńsku Piotr Uberman 2019-07-18 15:28:39 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/94/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 898/7 w Parzeńsku Piotr Uberman 2019-07-18 15:28:30 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/95/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:28:21 edycja dokumentu
Uchwała nr XIII/96/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Piotr Uberman 2019-07-18 15:28:10 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/97/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 kwietnia w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:26:50 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/98/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn Piotr Uberman 2019-07-18 15:26:36 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/99/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2015 r. Piotr Uberman 2019-07-18 15:26:07 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/100/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2015 Piotr Uberman 2019-07-18 15:25:56 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/101/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 682 w Karsku Piotr Uberman 2019-07-18 15:25:47 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/102/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2015 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2014 ? 2017 Piotr Uberman 2019-07-18 15:25:32 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/103/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn Piotr Uberman 2019-07-18 15:25:23 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/104/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych Piotr Uberman 2019-07-18 15:25:13 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/105/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 30/59 w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-18 15:24:58 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/106/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 30/60 w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-18 15:24:48 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/107/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 30/61 w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-18 15:24:37 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/108/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 30/62 w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-18 15:24:26 edycja dokumentu
Uchwała nr XV/109/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 30/63 w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-18 15:24:16 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/110/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2016 rok Piotr Uberman 2019-07-18 15:23:46 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/111/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2016 - 2025 Piotr Uberman 2019-07-18 15:23:36 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/112/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2020" Piotr Uberman 2019-07-18 15:23:26 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/113/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie liczby i rodzajów oraz ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:23:16 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/114/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 175 w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-18 15:23:05 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/115/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości w Parzeńsku Piotr Uberman 2019-07-18 15:22:50 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/116/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 116/2 położonej w Giżynie Piotr Uberman 2019-07-18 15:22:38 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/117/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka 224/4 w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-18 15:22:27 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/118/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 153 w Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-07-18 15:22:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/119/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 września 2016 r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Myśliborskiego Piotr Uberman 2019-07-18 15:21:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/120/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 września 2016 r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Myśliborskiego Piotr Uberman 2019-07-18 15:21:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/120/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 września 2016 r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Myśliborskiego Piotr Uberman 2019-07-18 15:20:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/121/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 września 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:20:39 edycja dokumentu
Uchwała nr XVIII/122/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Piotr Uberman 2019-07-18 15:20:03 edycja dokumentu
Uchwała nr XVIII/123/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:19:51 edycja dokumentu
Uchwała nr XVIII/124/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Piotr Uberman 2019-07-18 15:19:38 edycja dokumentu
Uchwała nr XVIII/125/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok Piotr Uberman 2019-07-18 15:19:25 edycja dokumentu