Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XXVII/184/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:09:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/183/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:09:18 dodanie dokumentu
Rokowania na sprzedaż dz. 635/1 w Karsku Aneta Witków 2017-11-21 13:13:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Nowogródek Pomorski Maja Bakalarczyk 2017-11-21 09:40:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Nowogródek Pomorski Maja Bakalarczyk 2017-11-21 09:40:31 dodanie dokumentu
I przetarg na dz. nr 229 w Giżynie Aneta Witków 2017-11-20 15:42:16 dodanie dokumentu
III przetarg dz. 684 Karsko Aneta Witków 2017-11-20 14:16:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o mozliwości wypowiedzenia sięw sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsiewzięcia polegającego na budowie ciągu komunikacyjnego z placem manewrowym, z zielenią izolacyjną z dopuszczeniem wydzielenia nieruchomości pod te funkcje o powierzchni min. 1000m2 na działce o nr ewid. 520/54 obręb Karsko Maja Bakalarczyk 2017-11-15 12:13:12 dodanie dokumentu
Informacja o XXVII sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-11-13 12:40:59 dodanie dokumentu
Olga Gałdyńska - Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim - oświadczenie majątkowe za 2016 r. Kamila Bieniaszewska 2017-11-10 12:19:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Maja Bakalarczyk 2017-11-08 12:46:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Mysliborskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych Maja Bakalarczyk 2017-11-02 13:15:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Anna Filipiak 2017-11-02 10:14:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie o wyłączeniu z Gminnej Ewidencji Zabytków Aneta Witków 2017-10-26 13:05:36 edycja dokumentu
Zarządzenie o wyłączeniu z Gminnej Ewidencji Zabytków Aneta Witków 2017-10-26 13:04:38 dodanie dokumentu
Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2017r. Iwona Dranikowska 2017-10-25 09:56:24 edycja dokumentu
Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2017r. Iwona Dranikowska 2017-10-25 09:50:01 edycja dokumentu
Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2017r. Iwona Dranikowska 2017-10-25 09:49:04 dodanie dokumentu
Wykonanie budżetu w II kwartale 2017 r. Iwona Dranikowska 2017-10-25 09:41:05 dodanie dokumentu
Wykonanie budżetu w I kwartale 2017 r. Iwona Dranikowska 2017-10-25 09:24:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego Maja Bakalarczyk 2017-10-23 14:38:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o II Walnym Zgromadzeniu Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Nowogródek Pomorski Aneta Witków 2017-10-19 10:07:33 dodanie dokumentu
Konsultacje - projekt "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017-2027" Kamila Bieniaszewska 2017-10-18 09:06:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Maja Bakalarczyk 2017-10-18 08:53:37 dodanie dokumentu
Lasy prywatne po wichurach Aneta Witków 2017-10-17 09:30:07 edycja dokumentu
Lasy prywatne po wichurach Aneta Witków 2017-10-17 09:28:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Maja Bakalarczyk 2017-10-13 10:39:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciagu komunikacyjnego z placem manewrowym z zielenią izolacyjną z dopuszczeniem wydzielenia nieruchomości pod te funkcje i powierzchni minimalnej 1000 m2 na działce o nr 520/54 obręb Karsko Maja Bakalarczyk 2017-10-12 14:27:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu rekreacyjnego wraz z urządzeniami na dz. 173/2 obręb Nowogródek Pomorski Maja Bakalarczyk 2017-10-12 14:25:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Utworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie gminy Nowogródek Pomorski" Maja Bakalarczyk 2017-10-12 14:08:50 dodanie dokumentu
Plan Urządzenia Lasu obręb Kinice Aneta Witków 2017-10-03 12:14:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/177/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-10-03 11:09:30 edycja dokumentu
I przetarg na dz. nr 229 w Giżynie Aneta Witków 2017-09-26 09:28:16 dodanie dokumentu
I przetarg na sprzedaż dz. nr 356/4 w Ratajach Aneta Witków 2017-09-26 09:27:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/181/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+Oder" Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 15:38:53 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/182/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Kinice gm. Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 15:38:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/181/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+Oder" Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 15:03:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/180/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 15:00:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/179/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:58:49 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/179/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:58:32 dodanie dokumentu