Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XVIII/126/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości Piotr Uberman 2019-07-18 15:19:10 edycja dokumentu
Uchwała nr XIX/127/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2016 rok Piotr Uberman 2019-07-18 15:18:21 edycja dokumentu
Uchwała nr XIX/128/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2016 - 2025 Piotr Uberman 2019-07-18 15:18:07 edycja dokumentu
Uchwała nr XIX/129/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 635/1 położonej w Karsku Piotr Uberman 2019-07-18 15:17:52 edycja dokumentu
Uchwała nr XIX/130/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogrodek Pomorski na lata 2017 - 2022 Piotr Uberman 2019-07-18 15:17:40 edycja dokumentu
Uchwała nr XIX/131/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie wyrażenia przez Gminę Nowogródek Pomorski sprzeciwu wobec uchwały Nr 28/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry Piotr Uberman 2019-07-18 15:17:29 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/132/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Piotr Uberman 2019-07-18 15:14:32 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/133/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2025 Piotr Uberman 2019-07-18 15:14:18 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/134/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 684 położonej w Karsku Piotr Uberman 2019-07-18 15:14:06 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/135/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 356/4 położonej w Ratajach Piotr Uberman 2019-07-18 15:13:52 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/136/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:13:40 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/137/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:13:29 edycja dokumentu
Uchwała nr XXI/138/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim z Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku Piotr Uberman 2019-07-18 15:12:49 edycja dokumentu
Uchwała nr XXI/139/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:12:39 edycja dokumentu
Uchwała nr XXI/140/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki nr 685 położonej w Karsku Piotr Uberman 2019-07-18 15:12:25 edycja dokumentu
Uchwała nr XXI/141/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 30/26 położonej w Kinicach na rzecz jej użytkowników wieczystych Piotr Uberman 2019-07-18 15:12:15 edycja dokumentu
Uchwała nr XXI/142/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Piotr Uberman 2019-07-18 15:11:58 edycja dokumentu
Uchwała nr XXI/143/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:11:40 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/144/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Piotr Uberman 2019-07-18 15:10:42 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/145/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Piotr Uberman 2019-07-18 15:10:30 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/146/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+Oder". Piotr Uberman 2019-07-18 15:10:21 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/147/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:10:08 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/148/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:09:53 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/149/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:09:42 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/150/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowej jednostki budżetowej Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:09:32 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/151/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 229 położonej w Giżynie Piotr Uberman 2019-07-18 15:09:21 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/152/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 340/2 położonej w Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-07-18 15:09:12 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/153/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2020 Piotr Uberman 2019-07-18 15:09:00 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/154/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:08:47 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIII/155/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:08:06 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIII/156/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Piotr Uberman 2019-07-18 15:07:55 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIII/157/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2025 Piotr Uberman 2019-07-18 15:07:43 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIII/158/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Piotr Uberman 2019-07-18 15:07:27 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIII/159/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych - plaż i pomostów zlokalizowanych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:07:16 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIII/160/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2017 r. Piotr Uberman 2019-07-18 15:07:05 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/161/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 201 6 r. Piotr Uberman 2019-07-18 15:06:19 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/162/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2016 Piotr Uberman 2019-07-18 15:06:07 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/163/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:05:56 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/164/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół w Gminie Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:05:46 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/165/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Piotr Uberman 2019-07-18 15:05:35 edycja dokumentu