Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 589/2 położonej w Karsku Piotr Uberman 2019-07-19 08:02:28 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 622 położonej w Karsku Piotr Uberman 2019-07-19 08:02:15 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2015 rok Piotr Uberman 2019-07-19 08:02:04 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2025 Piotr Uberman 2019-07-19 08:01:53 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Piotr Uberman 2019-07-19 08:01:42 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą ?Pojezierze Dobiegniewskie? Piotr Uberman 2019-07-19 08:01:28 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/39/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2014 r. Piotr Uberman 2019-07-19 08:00:35 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/40/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2014 Piotr Uberman 2019-07-19 08:00:25 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2015 rok Piotr Uberman 2019-07-19 08:00:13 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/42/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2025 Piotr Uberman 2019-07-19 07:59:56 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Nowogródek Pomorski w Lokalnej Grupie Działania Lider Pojezierza w okresie programowania 2014-2020 Piotr Uberman 2019-07-19 07:59:43 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-19 07:59:32 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 378/6 położonej w Giżynie Piotr Uberman 2019-07-19 07:59:20 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/46/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 405/3 położonej w Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-07-19 07:59:09 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 591/1 położonej w Karsku Piotr Uberman 2019-07-19 07:58:55 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/48/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 615 położonej w Karsku Piotr Uberman 2019-07-19 07:58:43 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 170/1 położonej w Kinicach Piotr Uberman 2019-07-19 07:58:32 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/50/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Karsko Piotr Uberman 2019-07-19 07:58:21 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/51/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-19 07:58:06 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Piotr Uberman 2019-07-19 07:57:55 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Myśliborskiego Piotr Uberman 2019-07-19 07:57:43 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/54/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-19 07:57:21 edycja dokumentu
Uchwała nr VIII/55/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Pojezierze Dobiegniewskie Piotr Uberman 2019-07-19 07:56:03 edycja dokumentu
Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 września 2015 r. w sprawie kierunków działania Wójta w zakresie powołania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Piotr Uberman 2019-07-19 07:55:50 edycja dokumentu
Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 września 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej nr 3 przebiegającej przez teren gminy Nowogródek Pomorski kategorii drogi gminnej Piotr Uberman 2019-07-19 07:55:41 edycja dokumentu
Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 września 2015 r. w sprawie opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Różańsko położonych na terenie gminy Nowogródek Pomorski za ochronne Piotr Uberman 2019-07-19 07:55:25 edycja dokumentu
Uchwała nr VIII/59/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Karsku Piotr Uberman 2019-07-19 07:55:12 edycja dokumentu
Uchwała nr VIII/60/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 września 2015 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/54 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Piotr Uberman 2019-07-19 07:55:02 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/61/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2015 rok Piotr Uberman 2019-07-19 07:54:28 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/62/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2025 Piotr Uberman 2019-07-19 07:54:16 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Piotr Uberman 2019-07-19 07:54:03 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/64/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok Piotr Uberman 2019-07-19 07:53:53 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/65/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Piotr Uberman 2019-07-19 07:53:42 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/66/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty targowej Piotr Uberman 2019-07-19 07:53:30 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/67/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Piotr Uberman 2019-07-19 07:53:18 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/68/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Piotr Uberman 2019-07-19 07:53:08 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/69/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/48 w Karsku z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Piotr Uberman 2019-07-19 07:52:57 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/70/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w przeznaczenia do sprzedaży działek nr 384 i 392 położonych w Giżynie Piotr Uberman 2019-07-19 07:52:39 edycja dokumentu
Uchwała nr IX/71/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Różańsko położonych na terenie gminy Nowogródek Pomorski za ochronne Piotr Uberman 2019-07-19 07:52:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/72/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej w Gminie Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2020 Piotr Uberman 2019-07-19 07:51:49 edycja dokumentu