Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XXVI/178/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/177/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:55:11 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/177/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:54:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/176/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:54:14 dodanie dokumentu
Protokół z XXV sesji (20170629) Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:52:34 dodanie dokumentu
Protokół z XXIV sesji (20170606) Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:51:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o I Walnym Zgromadzeniu Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Nowogródek Pomorski Aneta Witków 2017-09-21 08:25:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Maja Bakalarczyk 2017-09-18 13:49:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Karsko Maja Bakalarczyk 2017-09-18 09:39:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Karsko Maja Bakalarczyk 2017-09-18 09:39:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji w roku 2016 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Anna Filipiak 2017-09-14 11:01:06 dodanie dokumentu
Rokowania na sprzedaż dz. 635/1 w Karsku Aneta Witków 2017-09-13 10:26:24 dodanie dokumentu
II przetarg na dz. 684 w Karsku Aneta Witków 2017-09-13 10:25:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mysliborza Maja Bakalarczyk 2017-09-12 08:54:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mysliborza Maja Bakalarczyk 2017-09-12 08:52:57 dodanie dokumentu
Informacja o XXVI sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-09-12 08:39:41 dodanie dokumentu
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacynych Anna Filipiak 2017-09-12 07:54:41 usunięcie załacznika
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacynych Anna Filipiak 2017-09-07 12:29:12 dodanie dokumentu
konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-08-29 08:06:27 edycja dokumentu
konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Anna Filipiak 2017-08-28 14:10:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Maja Bakalarczyk 2017-08-23 09:51:17 dodanie dokumentu
Informacja - protokół oceny ofert w otwartym konkursie ofert 2017 dla klubów sportowych - II tura Kamila Bieniaszewska 2017-08-22 12:04:53 edycja dokumentu
Informacja - protokół oceny ofert w otwartym konkursie ofert 2017 dla klubów sportowych - II tura Kamila Bieniaszewska 2017-08-22 11:39:52 usunięcie załacznika
Informacja - protokół oceny ofert w otwartym konkursie ofert 2017 dla klubów sportowych - II tura Kamila Bieniaszewska 2017-08-22 11:39:09 dodanie dokumentu
I przetarg na sprzedaż dz. nr 153 w Nowogródku Pomorskim Aneta Witków 2017-08-21 08:41:47 dodanie dokumentu
I przetarg na sprzedaż dz. nr 224/4 w Kinicach Aneta Witków 2017-08-21 08:41:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego Maja Bakalarczyk 2017-08-09 11:08:03 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaż działki 229 w Giżynie Aneta Witków 2017-08-09 08:45:43 edycja dokumentu
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu Aneta Witków 2017-08-09 08:24:51 edycja dokumentu
Wykaz na sprzedaż działki 229 w Giżynie Aneta Witków 2017-08-09 07:25:41 dodanie dokumentu
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu Aneta Witków 2017-08-09 07:24:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza o wydaniu decyzji środowiskowej Maja Bakalarczyk 2017-07-27 12:30:33 dodanie dokumentu
obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Maja Bakalarczyk 2017-07-24 15:06:51 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/174/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-24 11:52:30 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/174/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-24 11:51:54 usunięcie załacznika
Uchwała nr XXV/174/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-24 11:51:27 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/174/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-24 11:50:42 usunięcie załacznika
Dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego do budynku Szkoły Podstawowej w Nowogródku Pomorskim Anna Filipiak 2017-07-19 14:10:48 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego do budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Karsku Anna Filipiak 2017-07-18 13:23:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Maja Bakalarczyk 2017-07-17 14:53:19 dodanie dokumentu