Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 na terenie gminy Nowogródek Pomorski Iwona Dranikowska 2017-12-29 10:00:17 usunięcie załacznika
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Iwona Dranikowska 2017-12-29 09:58:51 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Iwona Dranikowska 2017-12-29 09:57:42 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wydaniu decyzji Maja Bakalarczyk 2017-12-20 15:16:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-12-20 08:41:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVIII/196/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 ? 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-12-20 08:40:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-12-20 08:39:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydanej decyzji inwestycji celu publicznego dla m. Giżyn Maja Bakalarczyk 2017-12-14 13:01:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydanej decyzji inwestycji celu publicznego na budowę placu rekreacyjnego wraz z urządzeniami Maja Bakalarczyk 2017-12-13 10:37:24 dodanie dokumentu
Informacja o XXVIII sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-12-11 10:28:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/185/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-12-04 15:32:24 edycja dokumentu
Dzierżawa na dz. nr 339/3 w Nowogródku Pomorskim Aneta Witków 2017-11-30 11:37:30 edycja dokumentu
Dzierżawa na dz. nr 339/3 w Nowogródku Pomorskim Aneta Witków 2017-11-30 11:35:10 dodanie dokumentu
Dzierżawa na dz. 339/3 w Nowogródku Pomorskim Aneta Witków 2017-11-30 11:33:19 usunięcie dokument
Dzierżawa na dz. 339/3 w Nowogródku Pomorskim Aneta Witków 2017-11-30 11:31:50 edycja dokumentu
Dzierżawa na dz. 339/3 w Nowogródku Pomorskim Aneta Witków 2017-11-30 11:30:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/194/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:19:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/193/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Sumiak Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:18:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/192/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2027 Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:17:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/191/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:16:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/190/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:15:47 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/190/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:15:35 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/190/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:14:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/189/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:13:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/188/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 339/3 w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:12:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/187/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:11:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/186/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:11:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/185/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:10:43 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/185/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:10:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/184/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:09:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/183/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice Kamila Bieniaszewska 2017-11-29 12:09:18 dodanie dokumentu
Rokowania na sprzedaż dz. 635/1 w Karsku Aneta Witków 2017-11-21 13:13:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Nowogródek Pomorski Maja Bakalarczyk 2017-11-21 09:40:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Nowogródek Pomorski Maja Bakalarczyk 2017-11-21 09:40:31 dodanie dokumentu
I przetarg na dz. nr 229 w Giżynie Aneta Witków 2017-11-20 15:42:16 dodanie dokumentu
III przetarg dz. 684 Karsko Aneta Witków 2017-11-20 14:16:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o mozliwości wypowiedzenia sięw sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsiewzięcia polegającego na budowie ciągu komunikacyjnego z placem manewrowym, z zielenią izolacyjną z dopuszczeniem wydzielenia nieruchomości pod te funkcje o powierzchni min. 1000m2 na działce o nr ewid. 520/54 obręb Karsko Maja Bakalarczyk 2017-11-15 12:13:12 dodanie dokumentu
Informacja o XXVII sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-11-13 12:40:59 dodanie dokumentu
Olga Gałdyńska - Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim - oświadczenie majątkowe za 2016 r. Kamila Bieniaszewska 2017-11-10 12:19:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Maja Bakalarczyk 2017-11-08 12:46:55 dodanie dokumentu