Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Piotr Uberman 2019-07-18 15:05:21 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/167/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Karsko Piotr Uberman 2019-07-18 15:05:11 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/168/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Giżyn gm. Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:05:00 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/169/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XX/132/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 r. oraz Uchwałę nr XXIII/156/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017 r. Piotr Uberman 2019-07-18 15:04:44 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/170/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:02:51 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:01:52 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/172/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Piotr Uberman 2019-07-18 15:01:37 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/173/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Piotr Uberman 2019-07-18 15:01:28 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/174/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 15:01:15 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/175/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. uchylającej uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2017 r. Piotr Uberman 2019-07-18 15:00:58 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/176/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Piotr Uberman 2019-07-18 15:00:15 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/177/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Piotr Uberman 2019-07-18 15:00:03 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/178/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 14:59:52 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/179/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 14:59:41 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/180/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 14:59:20 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/181/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+Oder" Piotr Uberman 2019-07-18 14:59:05 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/182/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Kinice gm. Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 14:58:55 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/183/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice Piotr Uberman 2019-07-18 14:58:22 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/184/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Piotr Uberman 2019-07-18 14:58:09 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/185/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Piotr Uberman 2019-07-18 14:57:58 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/186/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Piotr Uberman 2019-07-18 14:57:45 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/187/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok Piotr Uberman 2019-07-18 14:57:32 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/188/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 339/3 w Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-07-18 14:57:23 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/189/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Piotr Uberman 2019-07-18 14:57:10 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/190/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-07-18 14:56:57 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/191/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-07-18 14:56:41 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/192/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2027 Piotr Uberman 2019-07-18 14:56:29 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/193/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Sumiak Piotr Uberman 2019-07-18 14:56:18 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVII/194/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania Piotr Uberman 2019-07-18 14:56:03 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Piotr Uberman 2019-07-18 14:55:31 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/196/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 ? 2028 Piotr Uberman 2019-07-18 14:55:17 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Piotr Uberman 2019-07-18 14:55:00 edycja dokumentu
1. Uchwała Nr XXIX/195/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Nowogródek Pomorski sprzeciwu wobec uchwały Nr 20/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry Piotr Uberman 2019-07-18 14:52:33 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/199/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok Piotr Uberman 2019-07-18 14:52:19 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/200/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 Piotr Uberman 2019-07-18 14:52:05 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/201/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 410/3 obręb Karsko Piotr Uberman 2019-07-18 14:51:54 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/202/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia na własność gminy Nowogródek Pomorski działek nr 511/17, 511/18, 511/19, 511/20 i 511/21 w Golinie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotr Uberman 2019-07-18 14:51:44 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/203/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki nr 186/2 wraz z garażem w Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-07-18 14:51:28 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/204/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 296/2 w Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-07-18 14:51:18 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/205/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 336/2 w Nowogródku Pomorskim Piotr Uberman 2019-07-18 14:51:05 edycja dokumentu