Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Anna Marzec Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:40:04 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Jan Obłąk Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:39:22 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Zdzisław Piszczecki Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:38:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Grzegorz Pokonieczny Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:38:05 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Wioletta Sidor Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:37:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Jan Urbanowski Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:36:14 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Przewodniczący Rady Gminy - Marian Jaśkowiec Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:35:35 dodanie dokumentu
Zdzisław Piszczecki - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji radnego Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:34:15 edycja dokumentu
Zdzisław Piszczecki - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji radnego Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:33:36 edycja dokumentu
Alicja Balcerczyk - Skarbnik Gminy - oświadczenie majątkowe za 2016 r. Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:31:17 dodanie dokumentu
Ewelina Mazurak - Januchowska - Sekretarz Gminy - oświadczenie majątkowe za 2016 r. Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:30:43 dodanie dokumentu
Tomasz Pietruszka - Wójt Gminy - oświadczenie majątkowe za 2016 r. Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:29:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/172/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-07-11 11:57:23 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/172/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-07-11 11:56:31 usunięcie załacznika
Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-06 11:29:49 edycja dokumentu
I przetarg dz. nr 684 Karsko Aneta Witków 2017-07-06 08:25:45 dodanie dokumentu
I przetarg na dz. nr 153 Nowogródek Pomorski Aneta Witków 2017-07-06 08:24:53 dodanie dokumentu
I przetarg na dz. nr 224/4 Kinice Aneta Witków 2017-07-06 08:24:23 dodanie dokumentu
II przetarg ograniczony - Karsko 635/1 Aneta Witków 2017-07-06 08:23:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 15:06:45 usunięcie załacznika
Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:57:32 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/175/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. uchylającej uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2017 r. Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:50:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/173/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:50:22 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/174/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:50:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/173/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:49:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:48:47 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/172/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:48:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:48:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Karsko Maja Bakalarczyk 2017-07-03 10:40:05 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na 2017 r. (II tura) Kamila Bieniaszewska 2017-06-27 08:52:05 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na 2017 r. (II tura) Kamila Bieniaszewska 2017-06-27 08:47:01 dodanie dokumentu
Informacja o XXV sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-26 12:20:33 dodanie dokumentu
Protokół z XXIII sesji (20170427) Kamila Bieniaszewska 2017-06-23 12:58:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-06-19 11:32:23 edycja dokumentu
obwieszczenie Burmistrza Myśliborza Maja Bakalarczyk 2017-06-13 13:25:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/163/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-13 09:01:45 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/163/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-13 08:57:09 usunięcie załacznika
Uchwała nr XXIV/168/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Giżyn gm. Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 14:25:11 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/168/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Giżyn gm. Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 14:23:46 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/170/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:43:23 dodanie dokumentu