Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji w m. Gizyn Maja Bakalarczyk 2017-03-09 14:08:58 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2017-03-07 12:30:54 dodanie dokumentu
Dzierżawa na część dz. nr 685 w Karsku Aneta Witków 2017-03-07 07:48:24 dodanie dokumentu
Budżet na 2017 r. Iwona Dranikowska 2017-03-02 15:13:33 edycja dokumentu
Budżet na 2017 r. Iwona Dranikowska 2017-03-02 15:12:10 dodanie dokumentu
Wykonanie budżetu w IV kwartale 2016 r. Iwona Dranikowska 2017-03-02 15:08:06 dodanie dokumentu
Wykonanie budżetu w II kwartale 2016 r. Iwona Dranikowska 2017-03-02 15:05:21 dodanie dokumentu
Wykonanie budżetu w III kwartale 2016 r. Iwona Dranikowska 2017-03-02 15:03:17 dodanie dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017 Iwona Dranikowska 2017-03-02 14:58:37 edycja dokumentu
Protokół z XX sesji (20170125) Kamila Bieniaszewska 2017-03-02 12:26:45 dodanie dokumentu
Protokół z XVIII sesji (20161103) Kamila Bieniaszewska 2017-03-02 12:24:46 edycja dokumentu
Protokół z XIX sesji (20161206) Kamila Bieniaszewska 2017-03-02 12:24:38 dodanie dokumentu
Protokół z XVIII sesji (20161103) Kamila Bieniaszewska 2017-03-02 12:23:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Maja Bakalarczyk 2017-03-01 13:53:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXI/143/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-02-28 09:13:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXI/142/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Kamila Bieniaszewska 2017-02-28 09:12:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXI/141/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 30/26 położonej w Kinicach na rzecz jej użytkowników wieczystych Kamila Bieniaszewska 2017-02-28 09:11:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXI/140/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki nr 685 położonej w Karsku Kamila Bieniaszewska 2017-02-28 09:11:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXI/139/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-02-28 09:10:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXI/138/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim z Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku Kamila Bieniaszewska 2017-02-28 09:07:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/136/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-02-28 09:06:59 usunięcie dokument
Uchwała nr XX/136/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-02-28 09:06:28 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/137/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-02-28 09:06:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego Enea w m. Karsko Maja Bakalarczyk 2017-02-23 13:16:16 dodanie dokumentu
Sprzedaż działki nr 224/4 w Kinicach Aneta Witków 2017-02-14 11:15:18 dodanie dokumentu
Sprzedaż działki nr 153 w Nowogródku Pomorskim Aneta Witków 2017-02-14 11:14:15 dodanie dokumentu
Informacja o XXI sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-02-14 10:18:19 dodanie dokumentu
Wykaz przetarg ograniczony dz. nr 635/1 w Karsku Aneta Witków 2017-02-10 09:16:24 dodanie dokumentu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko: główny księgowy Kamila Bieniaszewska 2017-02-08 11:51:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/137/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-02-08 08:23:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/136/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-02-08 08:21:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/136/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-02-08 08:21:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/135/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 356/4 położonej w Ratajach Kamila Bieniaszewska 2017-02-08 08:19:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/134/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 684 położonej w Karsku Kamila Bieniaszewska 2017-02-08 08:19:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/133/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2025 Kamila Bieniaszewska 2017-02-08 08:18:19 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/133/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2025 Kamila Bieniaszewska 2017-02-08 08:17:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/132/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-02-08 08:16:33 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/132/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-02-08 08:14:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa linii kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Karsko Maja Bakalarczyk 2017-02-07 11:56:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa linii kablowej elektroenergetycznej w miejscowości Karsko Maja Bakalarczyk 2017-02-07 11:51:44 dodanie dokumentu