Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Maja Bakalarczyk 2017-07-17 14:40:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Maja Bakalarczyk 2017-07-17 14:39:07 dodanie dokumentu
Zmiany w przepisach o usuwaniu drzew! Aneta Witków 2017-07-17 13:48:02 dodanie dokumentu
Adam Błażejewski - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku - oświadczenie majątkowe za 2016 r. Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:56:05 dodanie dokumentu
Danuta Kabzińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim - oświadczenie majątkowe za 2016 r. Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:55:14 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2016 r. - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - Sławomir Wołków Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:53:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Małgorzata Glapka Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:49:16 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Hubert Klepacz Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:47:17 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Mariusz Konowaluk Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:45:48 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Jolanta Kożuchowska Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:44:28 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Zbigniew Lesiak Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:43:54 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Sebastian Majewicz Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:42:53 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Anna Marzec Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:42:23 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Anna Marzec Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:41:20 usunięcie dokument
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Radosław Molka Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:41:11 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Anna Marzec Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:40:04 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Jan Obłąk Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:39:22 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Zdzisław Piszczecki Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:38:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Grzegorz Pokonieczny Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:38:05 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Wioletta Sidor Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:37:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Jan Urbanowski Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:36:14 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. - Przewodniczący Rady Gminy - Marian Jaśkowiec Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:35:35 dodanie dokumentu
Zdzisław Piszczecki - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji radnego Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:34:15 edycja dokumentu
Zdzisław Piszczecki - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji radnego Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:33:36 edycja dokumentu
Alicja Balcerczyk - Skarbnik Gminy - oświadczenie majątkowe za 2016 r. Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:31:17 dodanie dokumentu
Ewelina Mazurak - Januchowska - Sekretarz Gminy - oświadczenie majątkowe za 2016 r. Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:30:43 dodanie dokumentu
Tomasz Pietruszka - Wójt Gminy - oświadczenie majątkowe za 2016 r. Kamila Bieniaszewska 2017-07-12 10:29:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/172/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-07-11 11:57:23 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/172/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-07-11 11:56:31 usunięcie załacznika
Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-06 11:29:49 edycja dokumentu
I przetarg dz. nr 684 Karsko Aneta Witków 2017-07-06 08:25:45 dodanie dokumentu
I przetarg na dz. nr 153 Nowogródek Pomorski Aneta Witków 2017-07-06 08:24:53 dodanie dokumentu
I przetarg na dz. nr 224/4 Kinice Aneta Witków 2017-07-06 08:24:23 dodanie dokumentu
II przetarg ograniczony - Karsko 635/1 Aneta Witków 2017-07-06 08:23:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 15:06:45 usunięcie załacznika
Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:57:32 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/175/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. uchylającej uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2017 r. Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:50:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/173/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:50:22 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/174/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:50:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/173/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:49:27 dodanie dokumentu