Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
I przetarg na sprzedaz działki nr 153 w Nowogródku Pomorskim Aneta Witków 2016-12-12 10:37:35 dodanie dokumentu
Informacja o XIX sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2016-11-28 13:40:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego zmieniającej decyzje nr 8/2016 Maja Bakalarczyk 2016-11-25 13:31:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Maja Bakalarczyk 2016-11-25 13:29:31 dodanie dokumentu
Projekt budżetu - 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2016-11-25 12:36:28 edycja dokumentu
Projekt budżetu - 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2016-11-25 12:34:33 edycja dokumentu
Projekt budżetu - 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2016-11-25 12:34:08 edycja dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017 Kamila Bieniaszewska 2016-11-25 12:33:10 edycja dokumentu
Projekt budżetu - 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2016-11-25 12:32:55 edycja dokumentu
Projekt budżetu - 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2016-11-25 12:26:17 edycja dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017 Kamila Bieniaszewska 2016-11-25 12:26:00 dodanie dokumentu
Projekt budżetu - 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2016-11-25 12:23:59 dodanie dokumentu
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla m. Gizyn Maja Bakalarczyk 2016-11-24 14:42:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dla lokalizacji celu publicznego dla m. Kinice Maja Bakalarczyk 2016-11-15 14:24:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/121/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 września 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2016-11-07 14:56:37 edycja dokumentu
Uchwała nr XVIII/126/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości Kamila Bieniaszewska 2016-11-07 14:56:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/125/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2016-11-07 14:52:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/124/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Kamila Bieniaszewska 2016-11-07 14:51:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/123/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2016-11-07 14:51:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/122/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Kamila Bieniaszewska 2016-11-07 14:50:50 dodanie dokumentu
Protokół z XVII sesji (20160916) Kamila Bieniaszewska 2016-11-07 14:49:45 dodanie dokumentu
Protokół z XVI sesji (20160810) Kamila Bieniaszewska 2016-11-07 14:49:16 dodanie dokumentu
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacyjnych Anna Filipiak 2016-10-27 11:08:20 dodanie dokumentu
Informacja - protokół oceny ofert w otwartym konkursie ofert 2016 dla klubów sportowych - II tura Kamila Bieniaszewska 2016-10-24 13:10:50 edycja dokumentu
Informacja - protokół oceny ofert w otwartym konkursie ofert 2016 dla klubów sportowych - II tura Kamila Bieniaszewska 2016-10-24 13:10:31 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu obreb Trzcinna Aneta Witków 2016-10-24 07:38:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW Nowogródek Pomorski Aneta Witków 2016-10-21 09:09:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu obreb Trzcinna Aneta Witków 2016-10-19 09:55:15 usunięcie dokument
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu obreb Trzcinna Aneta Witków 2016-10-19 09:53:59 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaż dz. nr 153 w Nowogródku Pomorskim Aneta Witków 2016-10-11 12:20:45 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaż dz. nr 224/4 w Kinicach Aneta Witków 2016-10-11 12:20:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla miejscowości Chocień Maja Bakalarczyk 2016-10-06 09:36:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Anna Filipiak 2016-09-28 09:36:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Anna Filipiak 2016-09-28 09:32:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego dla miejscowości Karsko Maja Bakalarczyk 2016-09-28 08:52:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego dla miejscowości Karsko Maja Bakalarczyk 2016-09-28 08:51:58 dodanie dokumentu
Zdzisław Piszczecki - oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji radnego Kamila Bieniaszewska 2016-09-27 15:03:53 dodanie dokumentu
I Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej Aneta Witków 2016-09-21 08:16:09 dodanie dokumentu
I Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej Aneta Witków 2016-09-21 08:14:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/121/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 września 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2016-09-20 14:23:05 dodanie dokumentu