Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Starosty Mysliborskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych Maja Bakalarczyk 2017-11-02 13:15:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Anna Filipiak 2017-11-02 10:14:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie o wyłączeniu z Gminnej Ewidencji Zabytków Aneta Witków 2017-10-26 13:05:36 edycja dokumentu
Zarządzenie o wyłączeniu z Gminnej Ewidencji Zabytków Aneta Witków 2017-10-26 13:04:38 dodanie dokumentu
Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2017r. Iwona Dranikowska 2017-10-25 09:56:24 edycja dokumentu
Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2017r. Iwona Dranikowska 2017-10-25 09:50:01 edycja dokumentu
Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2017r. Iwona Dranikowska 2017-10-25 09:49:04 dodanie dokumentu
Wykonanie budżetu w II kwartale 2017 r. Iwona Dranikowska 2017-10-25 09:41:05 dodanie dokumentu
Wykonanie budżetu w I kwartale 2017 r. Iwona Dranikowska 2017-10-25 09:24:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego Maja Bakalarczyk 2017-10-23 14:38:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o II Walnym Zgromadzeniu Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Nowogródek Pomorski Aneta Witków 2017-10-19 10:07:33 dodanie dokumentu
Konsultacje - projekt "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017-2027" Kamila Bieniaszewska 2017-10-18 09:06:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Maja Bakalarczyk 2017-10-18 08:53:37 dodanie dokumentu
Lasy prywatne po wichurach Aneta Witków 2017-10-17 09:30:07 edycja dokumentu
Lasy prywatne po wichurach Aneta Witków 2017-10-17 09:28:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Maja Bakalarczyk 2017-10-13 10:39:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciagu komunikacyjnego z placem manewrowym z zielenią izolacyjną z dopuszczeniem wydzielenia nieruchomości pod te funkcje i powierzchni minimalnej 1000 m2 na działce o nr 520/54 obręb Karsko Maja Bakalarczyk 2017-10-12 14:27:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu rekreacyjnego wraz z urządzeniami na dz. 173/2 obręb Nowogródek Pomorski Maja Bakalarczyk 2017-10-12 14:25:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Utworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie gminy Nowogródek Pomorski" Maja Bakalarczyk 2017-10-12 14:08:50 dodanie dokumentu
Plan Urządzenia Lasu obręb Kinice Aneta Witków 2017-10-03 12:14:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/177/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-10-03 11:09:30 edycja dokumentu
I przetarg na dz. nr 229 w Giżynie Aneta Witków 2017-09-26 09:28:16 dodanie dokumentu
I przetarg na sprzedaż dz. nr 356/4 w Ratajach Aneta Witków 2017-09-26 09:27:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/181/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+Oder" Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 15:38:53 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/182/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Kinice gm. Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 15:38:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/181/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+Oder" Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 15:03:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/180/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 15:00:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/179/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:58:49 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/179/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:58:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/178/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/177/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:55:11 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/177/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:54:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI/176/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:54:14 dodanie dokumentu
Protokół z XXV sesji (20170629) Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:52:34 dodanie dokumentu
Protokół z XXIV sesji (20170606) Kamila Bieniaszewska 2017-09-25 14:51:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o I Walnym Zgromadzeniu Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Nowogródek Pomorski Aneta Witków 2017-09-21 08:25:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Maja Bakalarczyk 2017-09-18 13:49:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Karsko Maja Bakalarczyk 2017-09-18 09:39:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Karsko Maja Bakalarczyk 2017-09-18 09:39:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji w roku 2016 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Anna Filipiak 2017-09-14 11:01:06 dodanie dokumentu