Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XXIV/169/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XX/132/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 r. oraz Uchwałę nr XXIII/156/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017 r. Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:42:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/168/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Giżyn gm. Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:41:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/167/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Karsko Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:38:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:36:22 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:36:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/165/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:35:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/164/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół w Gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:34:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/163/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:34:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/162/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2016 Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:33:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/161/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 201 6 r. Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:32:24 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowej w m. Karsko Etap I Anna Filipiak 2017-05-25 11:10:40 dodanie dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2015 ROKU. Iwona Dranikowska 2017-05-18 13:51:32 dodanie dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 13:50:14 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 13:50:08 usunięcie załacznika
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 13:49:44 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2015 ROKU. Iwona Dranikowska 2017-05-18 11:36:43 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 11:35:51 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 11:35:32 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 11:35:01 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 11:34:04 usunięcie załacznika
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2015 ROKU. Iwona Dranikowska 2017-05-18 11:31:59 dodanie dokumentu
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu Anna Filipiak 2017-05-16 10:52:12 dodanie dokumentu
Sprzedaz u.w. Kinice Aneta Witków 2017-05-12 12:13:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gizyn Maja Bakalarczyk 2017-05-12 11:24:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/157/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2025 Kamila Bieniaszewska 2017-05-10 15:20:52 edycja dokumentu
Protokół z XXII sesji (20170322) Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:19:54 dodanie dokumentu
Protokół z XXI sesji (20170222) Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:19:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/160/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2017 r. Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:18:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/159/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych - plaż i pomostów zlokalizowanych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:17:51 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIII/159/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych - plaż i pomostów zlokalizowanych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:17:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/158/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:16:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/157/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2025 Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:16:29 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIII/157/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2025 Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:16:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/156/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:15:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/155/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:15:06 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Karsku Etap I Anna Filipiak 2017-04-28 13:40:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu planu Kinice Maja Bakalarczyk 2017-04-28 08:03:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wznowieniu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Maja Bakalarczyk 2017-04-26 13:19:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wznowieniu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Maja Bakalarczyk 2017-04-26 13:17:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania Maja Bakalarczyk 2017-04-24 12:41:16 dodanie dokumentu