Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Maja Bakalarczyk 2019-02-18 11:58:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Maja Bakalarczyk 2019-02-18 09:25:30 dodanie dokumentu
Remont dachu budynku mauzoleum rodu von Borcke w Giżynie Anna Filipiak 2019-02-15 09:34:24 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Kamila Bieniaszewska 2019-02-15 08:19:14 edycja dokumentu
Interpelacja radnego - Wodzisław Grzeca Kamila Bieniaszewska 2019-02-14 13:03:18 dodanie dokumentu
Interpelacja radnego - Radosław Molka Kamila Bieniaszewska 2019-02-14 12:59:59 dodanie dokumentu
Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Parzeńsku Anna Filipiak 2019-02-12 12:05:52 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych ma rok 2019 Anna Filipiak 2019-02-05 13:06:13 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych ma rok 2019 Anna Filipiak 2019-02-05 13:03:39 dodanie dokumentu
I przetarg na sprzedaz dz. nr 229 w Giżynie Aneta Witków 2019-02-04 09:40:40 dodanie dokumentu
II przetarg na Peugeot Bipper Aneta Witków 2019-02-04 09:37:23 dodanie dokumentu
Rokowania na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-20 Aneta Witków 2019-02-04 09:36:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/17/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:35:32 edycja dokumentu
Uchwała nr IV/19/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:24:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/18/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:23:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/17/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:22:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/16/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:21:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/15/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:21:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/14/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:20:38 edycja dokumentu
Uchwała nr IV/14/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:19:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/13/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2019 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:13:16 edycja dokumentu
Uchwała nr IV/13/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2019 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:13:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/12/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:12:30 edycja dokumentu
Uchwała nr IV/12/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:12:07 edycja dokumentu
Uchwała nr IV/12/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:11:13 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Zastępca Wójta Gminy - Janina Petryk Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:06:26 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Wójt Gminy - Krzysztof Mrzygłód Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 14:02:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Przewodniczący Rady Gminy - Wodzisław Grzeca Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 11:37:44 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Zastępca Przeowdniczącego Rady Gminy -Małgorzata Glapka Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 11:36:51 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Zastępca Przeowdniczącego Rady Gminy -Małgorzata Glapka Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 11:36:33 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Izabela Budzikowska Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 11:36:09 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Damian Iwanowski Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 11:35:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Janusz Mickiewicz Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 11:35:12 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Radosław Molka Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 11:34:37 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Roman Oleś Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 11:34:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Marek Pękacz Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 11:33:29 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Aniela Piotrowicz - Płocieniczak Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 11:32:54 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Zdzisław Piszczecki Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 11:32:03 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Grzegorz Pokonieczny Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 11:31:17 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe 2018 - Angelika Rutkowska Kamila Bieniaszewska 2019-02-01 11:30:44 dodanie dokumentu