Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza Maja Bakalarczyk 2018-10-29 12:53:44 dodanie dokumentu
Rokowania na sprzedaż dz. nr 635/2 w Karsku Aneta Witków 2018-10-26 08:48:50 dodanie dokumentu
I przetarg ograniczony na dz. 458/20 w Nowogródku Pomorskim Aneta Witków 2018-10-26 08:39:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/257 /18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/235/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-10-25 09:25:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/256/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-10-25 09:25:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/255/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski nr XX/137/17 Kamila Bieniaszewska 2018-10-25 09:23:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/254/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Parzeńsko Kamila Bieniaszewska 2018-10-25 09:22:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/253/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2018-10-25 09:20:50 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXV/253/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2018-10-25 09:20:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXV/252/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok Kamila Bieniaszewska 2018-10-25 09:18:39 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXV/252/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok Kamila Bieniaszewska 2018-10-25 09:13:26 dodanie dokumentu
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej - głosowanie na Wójta - 20181021 Kamila Bieniaszewska 2018-10-24 11:47:25 edycja dokumentu
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej - głosowanie na Radnych Gminy - 20181021 Kamila Bieniaszewska 2018-10-24 11:47:12 edycja dokumentu
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej - głosowanie na Radnych Gminy - 20181021 Kamila Bieniaszewska 2018-10-24 11:46:48 dodanie dokumentu
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej - głosowanie na Wójta - 20181021 Kamila Bieniaszewska 2018-10-24 11:45:39 edycja dokumentu
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej - głosowanie na Wójta - 20181021 Kamila Bieniaszewska 2018-10-24 11:44:49 dodanie dokumentu
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: ds. kadrowo płacowych Kamila Bieniaszewska 2018-10-23 14:23:47 dodanie dokumentu
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim o przeprowadzeniu ponownego głosowania na Wójta Gminy Kamila Bieniaszewska 2018-10-23 11:07:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji wyborczej - sprostowanie omyłki Kamila Bieniaszewska 2018-10-18 15:17:32 dodanie dokumentu
Informacja GKW o pełnionych dyżurach 20 i 21 października 2018 r. Kamila Bieniaszewska 2018-10-18 15:07:17 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w szczecinie II - składy Obwodowych Komisji Wyborczych Kamila Bieniaszewska 2018-10-18 15:06:02 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaż dz. nr 191/6 w Trzcinnej Aneta Witków 2018-10-16 10:34:02 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaż dz. nr 83/4 w Nowogródku Pomorskim Aneta Witków 2018-10-16 10:33:34 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaż dz. nr 229 w Giżynie Aneta Witków 2018-10-16 10:32:30 dodanie dokumentu
Informacja o XXXV sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-10-10 08:18:49 edycja dokumentu
Informacja o XXXV sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-10-10 08:17:12 dodanie dokumentu
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacyjnych Anna Filipiak 2018-10-09 09:59:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-10-05 10:35:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim o zarejestrowanych listach kandydatach na Radnych Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-10-05 10:35:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2018-10-05 09:22:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Myśliborzu - Okręg wyborczy Nr 3 (Gminy: Myślibórz, Nowogródek Pomorski) Kamila Bieniaszewska 2018-10-05 09:21:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych ilstach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Kamila Bieniaszewska 2018-10-03 12:23:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim o przyznanych numerach list kandydatów na radnych Kamila Bieniaszewska 2018-10-03 11:14:28 dodanie dokumentu
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim o przyznanych numerach list kandydatów na radnych Kamila Bieniaszewska 2018-10-03 11:13:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Kamila Bieniaszewska 2018-10-03 11:09:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/219/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018-2020 Kamila Bieniaszewska 2018-10-01 08:44:48 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIV/246/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2018-10-01 08:44:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Maja Bakalarczyk 2018-09-18 14:47:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIV/246/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2018-09-18 08:59:50 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIV/251/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 70/2 w Rokitnie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Kamila Bieniaszewska 2018-09-18 08:59:36 dodanie dokumentu