Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:48:47 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/172/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:48:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-07-04 14:48:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Karsko Maja Bakalarczyk 2017-07-03 10:40:05 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na 2017 r. (II tura) Kamila Bieniaszewska 2017-06-27 08:52:05 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na 2017 r. (II tura) Kamila Bieniaszewska 2017-06-27 08:47:01 dodanie dokumentu
Informacja o XXV sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-26 12:20:33 dodanie dokumentu
Protokół z XXIII sesji (20170427) Kamila Bieniaszewska 2017-06-23 12:58:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-06-19 11:32:23 edycja dokumentu
obwieszczenie Burmistrza Myśliborza Maja Bakalarczyk 2017-06-13 13:25:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/163/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-13 09:01:45 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/163/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-13 08:57:09 usunięcie załacznika
Uchwała nr XXIV/168/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Giżyn gm. Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 14:25:11 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/168/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Giżyn gm. Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 14:23:46 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/170/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:43:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/169/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XX/132/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 r. oraz Uchwałę nr XXIII/156/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017 r. Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:42:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/168/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Giżyn gm. Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:41:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/167/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Karsko Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:38:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:36:22 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:36:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/165/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:35:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/164/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół w Gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:34:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/163/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:34:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/162/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2016 Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:33:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/161/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 201 6 r. Kamila Bieniaszewska 2017-06-12 10:32:24 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowej w m. Karsko Etap I Anna Filipiak 2017-05-25 11:10:40 dodanie dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2015 ROKU. Iwona Dranikowska 2017-05-18 13:51:32 dodanie dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 13:50:14 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 13:50:08 usunięcie załacznika
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 13:49:44 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2015 ROKU. Iwona Dranikowska 2017-05-18 11:36:43 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 11:35:51 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 11:35:32 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 11:35:01 edycja dokumentu
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2017 ROKU Iwona Dranikowska 2017-05-18 11:34:04 usunięcie załacznika
INFORMACJA PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOTYCZĄCA WYKAZU OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W 2015 ROKU. Iwona Dranikowska 2017-05-18 11:31:59 dodanie dokumentu
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu Anna Filipiak 2017-05-16 10:52:12 dodanie dokumentu
Sprzedaz u.w. Kinice Aneta Witków 2017-05-12 12:13:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gizyn Maja Bakalarczyk 2017-05-12 11:24:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/157/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2025 Kamila Bieniaszewska 2017-05-10 15:20:52 edycja dokumentu