Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja dot. lasów Aneta Witków 2017-04-19 13:28:26 edycja dokumentu
Informacja dot. lasów Aneta Witków 2017-04-19 13:26:58 dodanie dokumentu
Informacja o XXIII sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-04-12 14:09:47 dodanie dokumentu
konsultacje w sprawie przyjęcia uchwały Anna Filipiak 2017-04-11 13:53:54 edycja dokumentu
konsultacje w sprawie przyjęcia uchwały Anna Filipiak 2017-04-11 13:52:41 usunięcie załacznika
konsultacje w sprawie przyjęcia uchwały Anna Filipiak 2017-04-11 12:29:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Maja Bakalarczyk 2017-04-03 08:18:51 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaz dz. nr 356/4 w Ratajach Aneta Witków 2017-03-31 13:41:53 edycja dokumentu
I przetarg ograniczony na sprzedaz dz. nr 635/1 w Karsku Aneta Witków 2017-03-30 11:17:19 edycja dokumentu
I przetarg ograniczony na sprzedaz dz. nr 635/1 w Karsku Aneta Witków 2017-03-30 09:34:28 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaz dz. nr 356/4 w Ratajach Aneta Witków 2017-03-30 09:33:23 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaż dz. nr 684 w Karsku Aneta Witków 2017-03-30 09:32:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/154/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:58:35 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/154/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:57:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/150/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowej jednostki budżetowej Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:55:38 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/153/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2020 Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:53:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/152/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 340/2 położonej w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:52:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/151/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 229 położonej w Giżynie Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:52:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/150/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowej jednostki budżetowej Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:51:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/149/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:50:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/148/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:50:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/147/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:49:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/146/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+Oder". Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:44:22 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/146/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+Oder". Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:39:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/145/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:38:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/144/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:37:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu planu Giżyn Maja Bakalarczyk 2017-03-22 10:37:24 dodanie dokumentu
Informacja o XXII sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-22 09:58:03 dodanie dokumentu
Informacja - protokół oceny ofert w otwartym konkursie ofert 2017 dla klubów sportowych - I tura Kamila Bieniaszewska 2017-03-22 09:57:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji w m. Gizyn Maja Bakalarczyk 2017-03-09 14:08:58 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2017-03-07 12:30:54 dodanie dokumentu
Dzierżawa na część dz. nr 685 w Karsku Aneta Witków 2017-03-07 07:48:24 dodanie dokumentu
Budżet na 2017 r. Iwona Dranikowska 2017-03-02 15:13:33 edycja dokumentu
Budżet na 2017 r. Iwona Dranikowska 2017-03-02 15:12:10 dodanie dokumentu
Wykonanie budżetu w IV kwartale 2016 r. Iwona Dranikowska 2017-03-02 15:08:06 dodanie dokumentu
Wykonanie budżetu w II kwartale 2016 r. Iwona Dranikowska 2017-03-02 15:05:21 dodanie dokumentu
Wykonanie budżetu w III kwartale 2016 r. Iwona Dranikowska 2017-03-02 15:03:17 dodanie dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017 Iwona Dranikowska 2017-03-02 14:58:37 edycja dokumentu
Protokół z XX sesji (20170125) Kamila Bieniaszewska 2017-03-02 12:26:45 dodanie dokumentu
Protokół z XVIII sesji (20161103) Kamila Bieniaszewska 2017-03-02 12:24:46 edycja dokumentu