Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gizyn Maja Bakalarczyk 2017-05-12 11:24:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/157/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2025 Kamila Bieniaszewska 2017-05-10 15:20:52 edycja dokumentu
Protokół z XXII sesji (20170322) Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:19:54 dodanie dokumentu
Protokół z XXI sesji (20170222) Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:19:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/160/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2017 r. Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:18:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/159/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych - plaż i pomostów zlokalizowanych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:17:51 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIII/159/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych - plaż i pomostów zlokalizowanych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:17:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/158/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:16:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/157/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2025 Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:16:29 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIII/157/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2025 Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:16:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/156/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:15:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/155/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-05-05 08:15:06 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Karsku Etap I Anna Filipiak 2017-04-28 13:40:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu planu Kinice Maja Bakalarczyk 2017-04-28 08:03:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wznowieniu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Maja Bakalarczyk 2017-04-26 13:19:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wznowieniu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Maja Bakalarczyk 2017-04-26 13:17:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania Maja Bakalarczyk 2017-04-24 12:41:16 dodanie dokumentu
Informacja dot. lasów Aneta Witków 2017-04-19 13:28:26 edycja dokumentu
Informacja dot. lasów Aneta Witków 2017-04-19 13:26:58 dodanie dokumentu
Informacja o XXIII sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-04-12 14:09:47 dodanie dokumentu
konsultacje w sprawie przyjęcia uchwały Anna Filipiak 2017-04-11 13:53:54 edycja dokumentu
konsultacje w sprawie przyjęcia uchwały Anna Filipiak 2017-04-11 13:52:41 usunięcie załacznika
konsultacje w sprawie przyjęcia uchwały Anna Filipiak 2017-04-11 12:29:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Maja Bakalarczyk 2017-04-03 08:18:51 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaz dz. nr 356/4 w Ratajach Aneta Witków 2017-03-31 13:41:53 edycja dokumentu
I przetarg ograniczony na sprzedaz dz. nr 635/1 w Karsku Aneta Witków 2017-03-30 11:17:19 edycja dokumentu
I przetarg ograniczony na sprzedaz dz. nr 635/1 w Karsku Aneta Witków 2017-03-30 09:34:28 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaz dz. nr 356/4 w Ratajach Aneta Witków 2017-03-30 09:33:23 dodanie dokumentu
Wykaz na sprzedaż dz. nr 684 w Karsku Aneta Witków 2017-03-30 09:32:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/154/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:58:35 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/154/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:57:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/150/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowej jednostki budżetowej Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:55:38 edycja dokumentu
Uchwała nr XXII/153/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2020 Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:53:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/152/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 340/2 położonej w Nowogródku Pomorskim Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:52:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/151/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 229 położonej w Giżynie Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:52:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/150/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowej jednostki budżetowej Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:51:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/149/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:50:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/148/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:50:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/147/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:49:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/146/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+Oder". Kamila Bieniaszewska 2017-03-28 14:44:22 edycja dokumentu