Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 Anna Filipiak 2017-02-06 09:00:46 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na 2017 r. (I nabór) Kamila Bieniaszewska 2017-02-02 12:45:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego w m.Kinice Maja Bakalarczyk 2017-01-27 13:46:34 dodanie dokumentu
Komunikat dot. usuwania drzew od 1.01.2017 r. Aneta Witków 2017-01-25 08:21:48 edycja dokumentu
Informacja o XX sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-01-19 12:08:55 edycja dokumentu
Informacja o XX sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-01-19 12:07:52 edycja dokumentu
Komunikat dot. usuwania drzew od 1.01.2017 r. Aneta Witków 2017-01-12 10:17:15 dodanie dokumentu
Informacja o XX sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2017-01-10 14:53:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla Enea Operato - obręb Karsko Maja Bakalarczyk 2017-01-09 12:21:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Kinice Maja Bakalarczyk 2017-01-04 14:55:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o stwierdzeniu obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji w m. Sulimierz Maja Bakalarczyk 2017-01-02 14:28:52 dodanie dokumentu
Projekt budżetu - 2017 rok Iwona Dranikowska 2016-12-30 10:43:20 edycja dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017 Iwona Dranikowska 2016-12-30 10:42:49 edycja dokumentu
Rokowania Karsko działki nr 591/1, 589/1, 589/2 i 589/3 Aneta Witków 2016-12-27 08:37:41 edycja dokumentu
Rokowania Karsko działki nr 591/1, 589/1, 589/2 i 589/3 Aneta Witków 2016-12-27 08:19:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/131/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie wyrażenia przez Gminę Nowogródek Pomorski sprzeciwu wobec uchwały Nr 28/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry Kamila Bieniaszewska 2016-12-23 08:27:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/130/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogrodek Pomorski na lata 2017 - 2022 Kamila Bieniaszewska 2016-12-23 08:27:13 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/127/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2016 rok Kamila Bieniaszewska 2016-12-23 08:26:21 edycja dokumentu
Uchwała nr XIX/128/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2016 - 2025 Kamila Bieniaszewska 2016-12-23 08:26:10 edycja dokumentu
Uchwała nr XIX/129/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 635/1 położonej w Karsku Kamila Bieniaszewska 2016-12-23 08:25:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/128/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2016 - 2025 Kamila Bieniaszewska 2016-12-23 08:25:32 edycja dokumentu
Uchwała nr XIX/128/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2016 - 2025 Kamila Bieniaszewska 2016-12-23 08:25:13 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/127/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2016 rok Kamila Bieniaszewska 2016-12-23 08:24:25 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Iwona Dranikowska 2016-12-21 10:34:46 edycja dokumentu
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 na terenie gminy Nowogródek Pomorski Iwona Dranikowska 2016-12-21 10:34:16 edycja dokumentu
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 na terenie gminy Nowogródek Pomorski Iwona Dranikowska 2016-12-21 10:30:41 edycja dokumentu
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 na terenie gminy Nowogródek Pomorski Iwona Dranikowska 2016-12-21 10:30:09 usunięcie załacznika
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Iwona Dranikowska 2016-12-21 10:25:48 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Iwona Dranikowska 2016-12-21 10:25:00 usunięcie załacznika
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Iwona Dranikowska 2016-12-21 10:24:55 usunięcie załacznika
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Iwona Dranikowska 2016-12-21 10:24:22 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Iwona Dranikowska 2016-12-21 10:24:00 usunięcie załacznika
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok Iwona Dranikowska 2016-12-21 10:15:58 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie gminy Nowogródek Pomorski Iwona Dranikowska 2016-12-21 10:15:17 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Iwona Dranikowska 2016-12-21 10:13:51 dodanie dokumentu
I przetarg na sprzedaz działki nr 224/4 w Kinicach Aneta Witków 2016-12-12 12:58:10 edycja dokumentu
I przetarg na sprzedaz działki nr 224/4 w Kinicach Aneta Witków 2016-12-12 10:39:40 dodanie dokumentu
I przetarg na sprzedaz działki nr 153 w Nowogródku Pomorskim Aneta Witków 2016-12-12 10:37:35 dodanie dokumentu
Informacja o XIX sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski Kamila Bieniaszewska 2016-11-28 13:40:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego zmieniającej decyzje nr 8/2016 Maja Bakalarczyk 2016-11-25 13:31:25 dodanie dokumentu