Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sesja Rady Gminy Nr III Anna Sobolewska 2003-08-12 18:34:34 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy Nr IV Anna Sobolewska 2003-08-12 18:34:15 dodanie dokumentu
Wykaz Radnych Gminy Nowogródek Pomorski 2002 - 2006 Anna Sobolewska 2003-08-12 18:09:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/26/03 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzcinnej Anna Sobolewska 2003-08-12 18:06:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/27/03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Anna Sobolewska 2003-08-12 18:06:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/28/03 w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Gminne Wysypisko Stałych Odpadów Komunalnych w Nowogródku pomorskim Anna Sobolewska 2003-08-12 18:05:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/29/03 w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Anna Sobolewska 2003-08-12 18:05:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/30/03 w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny Anna Sobolewska 2003-08-12 18:04:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/31/03 w sprawie Statutu Gminny Nowogródek Pomorski Anna Sobolewska 2003-08-12 18:02:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/32/03 w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu " Pomerania" Anna Sobolewska 2003-08-12 18:01:56 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy Nr V Anna Sobolewska 2003-08-12 18:01:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/30/03 w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny Anna Sobolewska 2003-08-12 17:59:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/31/03 w sprawie Statutu Gminny Nowogródek Pomorski Anna Sobolewska 2003-08-12 17:55:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/32/03 w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu " Pomerania" Anna Sobolewska 2003-08-12 17:55:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/33/03 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2003 rok Anna Sobolewska 2003-08-12 17:54:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/34/03 w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny Anna Sobolewska 2003-08-12 17:53:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/35/03 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w Kinicach - dz. nr 68/1 Anna Sobolewska 2003-08-12 17:53:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/36/03 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w Nowogródku Pomorskim - dz. nr 239/2 Anna Sobolewska 2003-08-12 17:52:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/37/03 w sprawie zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim Anna Sobolewska 2003-08-12 17:51:31 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy Nr VI Anna Sobolewska 2003-08-12 17:50:59 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy Nr VI Anna Sobolewska 2003-08-12 17:49:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/38/03 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Nowogródku Pomorskim Anna Sobolewska 2003-08-12 17:48:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/39/03 w sprawie zmiany granic obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Karsku Anna Sobolewska 2003-08-12 17:46:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/40/03 w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku Anna Sobolewska 2003-08-12 13:10:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/41/03 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowogródku Pomorskim Anna Sobolewska 2003-08-12 13:10:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/42/03 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Anna Sobolewska 2003-08-12 13:09:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/43/03 w sprawie zmiany nazwy urzędowej Kolonii Sławno na Stawno Anna Sobolewska 2003-08-12 13:09:32 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy Nr VII Anna Sobolewska 2003-08-12 13:09:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/44/03 w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin "Myślibórz" Anna Sobolewska 2003-08-12 13:08:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/45/03 w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2003 rok Anna Sobolewska 2003-08-12 13:07:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/47/03 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomosci we wsi Smolary - dz. nr 364 Anna Sobolewska 2003-08-12 13:07:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/46/03 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomosci we wsi Trzcinna - dz. nr 154/3 Anna Sobolewska 2003-08-12 13:06:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/48/03 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomosci we wsi Trzcinna - dz. nr 154/2 Anna Sobolewska 2003-08-12 13:06:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/49/03 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomosci we wsiach: Kinice ( dz. nr 68/2), Nowogródek Pomorski ( dz. nr 200/3), Karsko ( dz. nr 758/2), Trzcinna ( dz. nr 154/) Anna Sobolewska 2003-08-12 12:39:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/50/03 w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Anna Sobolewska 2003-08-12 12:39:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/51/03 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok Anna Sobolewska 2003-08-12 12:38:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/52/03 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku Anna Sobolewska 2003-08-12 12:37:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/53/03 w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin "Myślibórz" Anna Sobolewska 2003-08-12 12:36:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/54/03 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w obrębie wsi Trzcinna - działka nr 125 Anna Sobolewska 2003-08-12 12:36:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/55/03 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w Karsku Anna Sobolewska 2003-08-12 12:35:36 dodanie dokumentu