Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XI/68/03 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynku. Anna Sobolewska 2004-04-07 12:03:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/67/03 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2003 rok. Anna Sobolewska 2004-04-07 12:02:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/66/03 Załącznik Anna Sobolewska 2004-04-07 12:02:07 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy Nr XI Anna Sobolewska 2004-04-07 12:01:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/63/03 Załącznik Anna Sobolewska 2004-04-07 11:46:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/64/03 w sprawie emisji obligacji. Anna Sobolewska 2004-04-07 11:43:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/65/03 w sprawie: określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę do ustalenia zasad wynagradzania pracowników Zes Anna Sobolewska 2004-04-07 11:42:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/63/03 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Nowogródek Pomorski na 2003r. Anna Sobolewska 2004-04-07 11:41:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/61/03 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości. Anna Sobolewska 2004-04-07 11:41:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/60/03 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości. Anna Sobolewska 2004-04-07 11:40:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/59/03 w sprawie: ustalenia stawki procentowych opłat adiacenckich Anna Sobolewska 2004-04-07 11:40:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/58/03 w sprawie: określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę do ustalenia zasad Anna Sobolewska 2004-04-07 11:39:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/57/03 w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków Anna Sobolewska 2004-04-07 11:39:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/56/03 w sprawie : wyłonienia przedstawiciela gminy Nowogródek Pomorski do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku. Anna Sobolewska 2004-04-07 11:38:52 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy Nr X Anna Sobolewska 2004-04-07 11:38:40 dodanie dokumentu
Załączniki 8-12 do Uchwały Nr XIV/82/04 Anna Sobolewska 2004-04-07 09:48:28 dodanie dokumentu
Załączniki 1-7 do Uchwały Nr XIV/82/04 Anna Sobolewska 2004-04-07 09:47:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/82/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2004 rok Anna Sobolewska 2004-04-07 09:47:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/81/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Anna Sobolewska 2004-04-07 09:46:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/80/04 w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu Anna Sobolewska 2004-04-07 09:46:31 dodanie dokumentu
Anna Sobolewska 2004-04-07 09:46:18 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy Nr XIV Anna Sobolewska 2004-04-07 09:46:15 dodanie dokumentu
Uchwały rady Gminy 2004 rok Anna Sobolewska 2004-04-07 09:46:05 dodanie dokumentu
Załączniki do budżetu Anna Sobolewska 2004-04-06 13:45:33 dodanie dokumentu
Załączniki do budżetu Anna Sobolewska 2004-04-06 13:45:10 dodanie dokumentu
Budżet Gminy - Rok 2004 Anna Sobolewska 2004-04-06 13:44:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Anna Sobolewska 2004-04-06 13:22:31 dodanie dokumentu
w sprawie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Anna Sobolewska 2004-04-06 11:26:27 dodanie dokumentu
Wójt Anna Sobolewska 2004-04-01 09:19:52 dodanie dokumentu
dotyczące sprzedaży nieruchomości zabudowanej we wsi Kinice dz. nr 68/2 Anna Sobolewska 2004-04-01 09:19:07 dodanie dokumentu
dotyczące sprzedaży nieruchomości zabudowanej we wsi Kinice dz. nr 68/2 Anna Sobolewska 2004-03-31 12:59:57 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 125 we wsi Trzcinna Anna Sobolewska 2004-03-31 12:59:13 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 127/1 we wsi Trzcinna Anna Sobolewska 2004-03-31 12:58:52 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 154/1 we wsi Trzcinna Anna Sobolewska 2004-03-31 12:58:26 dodanie dokumentu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Trzcinnej dz. nr 154/2 Anna Sobolewska 2004-03-31 12:56:22 dodanie dokumentu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Trzcinnej dz. nr 154/3 Anna Sobolewska 2004-03-31 12:56:01 dodanie dokumentu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu usługowego w Trzcinnej - dz. nr 125 Anna Sobolewska 2004-03-30 10:40:16 dodanie dokumentu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Trzcinnej dz. nr 154/3 Anna Sobolewska 2004-03-30 10:39:53 dodanie dokumentu
dotyczące sprzedaży nieruchomości zabudowanej we wsi Kinice dz. nr 68/2 Anna Sobolewska 2004-03-30 10:39:33 dodanie dokumentu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Trzcinnej - dz. nr 127/1 Anna Sobolewska 2004-03-30 10:39:10 dodanie dokumentu