Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr VIII/52/03 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku Anna Sobolewska 2003-08-12 12:37:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/53/03 w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin "Myślibórz" Anna Sobolewska 2003-08-12 12:36:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/54/03 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w obrębie wsi Trzcinna - działka nr 125 Anna Sobolewska 2003-08-12 12:36:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/55/03 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w Karsku Anna Sobolewska 2003-08-12 12:35:36 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy Nr VIII Anna Sobolewska 2003-08-12 12:35:06 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy Nr IX Anna Sobolewska 2003-08-12 12:34:47 dodanie dokumentu
Uchwały rady Gminy 2002 rok Anna Sobolewska 2003-08-12 12:34:03 dodanie dokumentu
Uchwały rady Gminy 2003 rok Anna Sobolewska 2003-08-12 12:33:53 dodanie dokumentu
Uchwały rady Gminy 2002 rok Anna Sobolewska 2003-08-12 12:33:14 dodanie dokumentu
Uchwały rady Gminy 2003 rok Anna Sobolewska 2003-08-12 12:33:00 dodanie dokumentu
Sprawy pozostałe Anna Sobolewska 2003-08-01 14:25:37 dodanie dokumentu
Zakres działania stanowiska do spraw związanych z działalnością gospodarczą Anna Sobolewska 2003-08-01 14:24:45 dodanie dokumentu
Zakres działania stanowiska do spraw ochrony środowiska Anna Sobolewska 2003-08-01 14:24:08 dodanie dokumentu
zakres działania stanowiska do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Anna Sobolewska 2003-08-01 14:23:20 dodanie dokumentu
Zakres działania stanowiska do spraw obrony cywilnej Anna Sobolewska 2003-08-01 14:22:44 dodanie dokumentu
zakres działania stanowiska do spraw oświaty i kultury Anna Sobolewska 2003-08-01 14:19:26 dodanie dokumentu
zakres działania stanowiska do spraw gospodarki gruntami i geodezji Anna Sobolewska 2003-08-01 14:18:48 dodanie dokumentu
zakres działania stanowiska do spraw planowania przestrzennego i budownictwa Anna Sobolewska 2003-08-01 14:18:12 dodanie dokumentu
zakres działania stanowiska do spraw planowania przestrzennego i budownictwa Anna Sobolewska 2003-08-01 14:17:27 dodanie dokumentu
zakres działania stanowiska do spraw urzędu stanu cywilnego Anna Sobolewska 2003-08-01 14:16:59 dodanie dokumentu
zakres działania stanowiska do spraw rolnictwa Anna Sobolewska 2003-08-01 14:15:01 dodanie dokumentu
zakres działania stanowiska do spraw planowania przestrzennego i budownictwa Anna Sobolewska 2003-08-01 14:14:28 dodanie dokumentu
zakres działania stanowiska do spraw urzędu stanu cywilnego Anna Sobolewska 2003-08-01 14:13:41 dodanie dokumentu
zakres działania stanowiska do spraw obywatelskich Anna Sobolewska 2003-08-01 14:12:49 dodanie dokumentu
Zadania wspólne wszystkich pracowników Urzędu Gminy Anna Sobolewska 2003-08-01 14:11:44 dodanie dokumentu
Kompetencje i zadania Radcy Prawnego Anna Sobolewska 2003-08-01 14:09:59 dodanie dokumentu
Skarbnik Anna Sobolewska 2003-08-01 14:09:23 dodanie dokumentu
Kompetencje i zadania Skarbnika Anna Sobolewska 2003-08-01 14:08:47 dodanie dokumentu
Wójt Anna Sobolewska 2003-08-01 14:07:45 dodanie dokumentu
Zastępca wójta Anna Sobolewska 2003-08-01 14:07:25 dodanie dokumentu
Kompetencje i zadania Zastępcy Wójta Anna Sobolewska 2003-08-01 14:07:06 dodanie dokumentu
Kompetencje i zadania Wójta Anna Sobolewska 2003-08-01 14:04:57 dodanie dokumentu
Sprawy pozostałe Anna Sobolewska 2003-08-01 14:00:26 dodanie dokumentu
Zakres działania stanowiska do spraw związanych z działalnością gospodarczą Anna Sobolewska 2003-08-01 14:00:15 dodanie dokumentu
Zakres działania stanowiska do spraw ochrony środowiska Anna Sobolewska 2003-08-01 13:59:58 dodanie dokumentu
Zakres działania stanowiska do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Anna Sobolewska 2003-08-01 13:59:47 dodanie dokumentu
Zakres działania stanowiska do spraw obrony cywilnej Anna Sobolewska 2003-08-01 13:59:38 dodanie dokumentu
Zakres działania stanowiska do spraw oświaty i kultury Anna Sobolewska 2003-08-01 13:59:27 dodanie dokumentu
Zakres działania stanowiska do spraw gospodarki gruntami i geodezji Anna Sobolewska 2003-08-01 13:59:17 dodanie dokumentu
Zakres działania stanowiska do spraw rolnictwa Anna Sobolewska 2003-08-01 13:59:06 dodanie dokumentu