ROOT

Tytuł Wytworzony
Radni Gminy 2003-04-28 00:00:00
Komisje Rady Gminy 2002-2006 2003-07-31 15:09:25
Radni Gminy 2004-07-01 00:00:00
Oferta sprzedaży lokalu w Trzcinnej - załączniki 2004-07-30 08:49:38
Uwaga Okazja 2004-10-27 13:24:36
Uchwały z XX Sesji Rady Gminy 2005-01-26 14:11:25
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2004 - 2013 2005-04-28 09:54:27
Strategia Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2005-2015 2005-04-28 10:11:55
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka oraz o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy 2005-07-15 00:00:00
Radni Gminy 2006-07-12 00:00:00

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Urzędem Gminy Nowogródek Pomorski i jego komórkami organizacyjnymi.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy.