Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr XXVIII/206/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia 1 q żyta do obliczenia p pdf 21.96 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXVIII/205/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia w przedmioci pdf 15.59 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXVIII/204/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatnośc pdf 60.90 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXVIII/203/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Opiek 7z 786.81 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruch pdf 34.92 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogród pdf 28.12 KB Piotr Uberman
chwała Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomoś pdf 34.27 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruch pdf 30.46 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXVIII/198/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Nowogródek Po pdf 45.06 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXVIII/197/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwo pdf 59.44 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXVIII/196/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku pdf 82.80 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXVIII/195/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwol pdf 62.83 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 styczeń 2020 09:35 Piotr Uberman