O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6845.3.2015.AW

 

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości

Trzcinna

Określenie nieruchomości

działka nie zabudowana

Nr działki

191/6

Powierzchnia działki

0,0898 ha

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

brak planu, RIVb, teren zagospodarowany

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/000 27515/5

Obciążenia

brak

Uzbrojenie

droga utwardzona

Okres dzierżawy

do 3 lat

Wywoławcza wysokość czynszu

30 zł rocznie

Oferty dzierżawy z podaną wartością czynszu dzierżawnego w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 do dnia 30 kwietnia 2015 r. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Trzcinnej od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 22 kwietnia 2015 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:52 Piotr Uberman