O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6845.3.2014.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

 

Położenie nieruchomości

Obręb i wieś Świątki

Określenie nieruchomości

Grunty niezabudowane

Nr działki

28/4

Powierzchnia działki

1,0078 ha

Część działki przeznaczona do dzierżawy

290 m2

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

Brak planu,

teren zagospodarowany

Księga wieczysta działki

KW Nr SZ1M/00039870/8

Obciążenia

brak

Uzbrojenie

droga gruntowa

Okres dzierżawy

do 3 lat

Wywoławcza wysokość czynszu

20 zł rocznie

 

Oferty dzierżawy z podaną wartością czynszu dzierżawnego w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 do dnia 24 kwietnia 2015 r. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Świątkach od dnia 13 marca 2015 r. do dnia 7 kwietnia 2015 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:56 Piotr Uberman