O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6845.13.2014.AW

 

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski

Określenie nieruchomości

działka nie zabudowana

Nr działki

450/2

Powierzchnia działki całkowita

1,52 ha

Powierzchnia działki do dzierżawy

1,40 ha

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

brak planu, RIVa, RV, N

teren użytkowany rolniczo

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040680/9

Obciążenia

brak

Uzbrojenie

droga gruntowa

Okres dzierżawy

do 3 lat

Wywoławcza wysokość czynszu

300 zł rocznie

 

Oferty dzierżawy z podaną wartością czynszu dzierżawnego w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 do dnia 24 kwietnia 2015 r. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę.

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim od dnia 13 marca 2015 r. do dnia 7 kwietnia 2015 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:56 Piotr Uberman