Oferta sprzedaży

 

 

Gmina Nowogródek Pomorski posiada w swoich zasobach komunalnych lokal po zlikwidowanej we wrześniu 2003 roku Szkole Podstawowej we wsi Trzcinna, miejscowość ta położona 23 km. od Gorzowa Wlkp. posiada z nim dogodne połączenie, leży w bezpośredniej bliskości drogi nr.3 (budynek szkoły stoi ok. 1 km od drogi). Szkoła wzniesiona w końcu XIX w. jest budynkiem murowanym z czerwonej cegły ceramicznej, o cechach neogotyckich i wysokich walorach kulturowych, położonym korzystnie w obrębie wsi w bliskiej odległości terenów leśnych i jezior. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości to zabudowa mieszkalna typu zagrodowego, jednorodzinnego i tereny użytkowane rolniczo oraz kościół. Lokal ma powierzchnię użytkową 338,0 m2, składa się z kilkunastu pomieszczeń położonych na parterze i piętrze budynku, wyposażony jest w instalację wodną, sanitarną i elektryczną, oraz przeznaczoną do remontu instalacją c.o. Dodatkowo do lokalu przynależą pomieszczenia znajdujące się w trzech budynkach gospodarczych o powierzchni 158,33 m2.

Jeżeli interesuje Państwa nasza oferta proszę o kontakt pod numer tel. 095 747 17 11 fax. 095 747 17 60 lub na adres:

Urząd Gminy w Nowogródku Pomorskim ul. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski

Oferta dotyczy także organizacji pozarządowych w myśl Art.68 ust. 1, pkt.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 46 poz. 543 z poźn. zm.) cytat:” istnieje możliwość zastosowania wysokiej bonifikaty przy sprzedaży lokalu osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, kulturalną, naukową, opiekuńczą, leczniczą, oświatową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego, na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego”.

 

Wykorzystując tę możliwość kierujemy do organizacji pozarządowych ofertę nabycia nieruchomości za ułamek jej faktycznej wartości.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 10:09 Piotr Uberman