Zamówienia publiczne

Tytuł Wytworzony
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w miejscowości Karsko, na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Nowogródek Pomorski 2022-07-22 10:10:35
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karsko 2022-07-05 09:00:48
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania p.n. Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średeniego dla OSP Karsko 2022-07-04 12:05:44
Ogłoszenie - Roboty budowlane Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w miejscowości Karsko, na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Nowogródek Pomorski 2022-06-22 15:04:14
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu Granty PPGR 2022-06-22 13:19:29
Ogłoszenie o zamówieniu - DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO TYPU ŚREDNIEGO 2022-06-14 14:22:10
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu Granty PPGR 2022-06-10 14:57:09
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w miejscowości Karsko, na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Nowogródek Pomorski 2022-06-01 12:58:48
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi do m. Parzeńsko wraz z budową wodociągu z m. Karsko do m. Parzeńsko i Ławin oraz Przebudowa ul. Pionierów w m. Karsko wraz z budową oświetlenia 2022-03-18 13:31:21
Udzielenie kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie deficytu budżetu gminy Nowogródek Pomorski w roku 2021 2021-11-25 07:41:08