Zamówienia publiczne

Tytuł Wytworzony
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2021-10-22 14:20:38
Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do zamawiającego 2021-10-12 15:21:40
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Kinice Obr. Kinice, gm. Nowogródek Pomorski” 2021-05-12 12:33:01
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim 2021-04-15 15:03:26
Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim 2021-04-06 10:27:55
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2021-02-10 13:40:05
Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2020-12-30 14:03:11
Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kinice na działkach nr 151, 166, 178 2020-11-18 15:07:32
Ogłoszenie o zamówienu - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacyjnych 2020-11-12 15:21:54
Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogródek Pomorski 2020-11-09 14:30:37