Rejestry i ewidencje

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI
W URZĘDZIE GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Rejestr Skarg i Wniosków - sekretariat

Rejestr Uchwał - sekretariat

Rejestr Wyborców - pokój nr 3

Rejestr Poborowych - pokój nr 3

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste - pokój nr 3

Ewidencja Działalności Gospodarczej - pokój nr 5

Ewidencja Podatników - pokój nr 5

Rejestr Wydanych Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu - pokój nr 7

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - pokój nr 9