UWAGA OKAZJA!

 

Urząd Gminy w Nowogródku Pomorski informuje o możliwości nabycia lokalu usługowego o powierzchni użytkowej 338 m2 oraz 4 działek zabudowanych o łącznej powierzchni 0,7136 ha, stanowiących łącznie dużą i dobrze położoną nieruchomość, która daje ogromne możliwości jej zagospodarowania.

 

Ww. nieruchomości znajdują się w centrum wsi Trzcinna, która leży opodal trasy E-3, ważnego szlaku transportowego łączącego kraje skandynawskie z południem Europy - dającego możliwość zatrudnienia w usługach związanych z transportem. Trwają prace przygotowawcze do budowy trasy szybkiego ruchu - drogi A-3, co stanowić będzie dobre warunki dla rozwoju przemysłu i usług związanych z obsługą trasy komunikacyjnej. Połączenie autobusowe z Gorzowem Wlkp, Myśliborzem, Nowogródkiem, Barlinkiem, Szczecinem.

 

Opis poszczególnych działek:

 1.  

  Lokal usługowy po zlikwidowanej we wrześniu 2003 roku szkole, znajduje się na działce nr 125 o powierzchni 0,11 ha, stanowi własność Gminy Nowogródek Pomorski i jest przygotowany do sprzedaży.

 

Z analizy stanu obecnego wsi i jej potrzeb wynikła możliwość sprzedaży części budynku organizacji pozarządowej, której funkcjonowanie może przynieść korzyści mieszkańcom . Na podstawie Art.68 ust. 1, pkt.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 46 poz. 543 z poźn. zm.) istnieje możliwość zastosowania wysokiej bonifikaty przy sprzedaży lokalu osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, kulturalną, naukową, opiekuńczą, leczniczą, oświatową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego, na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

 

 

 

Szkoła wzniesiona w końcu XIX w. jest budynkiem murowanym z czerwonej cegły ceramicznej, o cechach neogotyckich i wysokich walorach kulturowych, położonym korzystnie w obrębie wsi w bliskiej odległości terenów leśnych i jezior. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości to zabudowa mieszkalna typu zagrodowego, jednorodzinnego i tereny użytkowane rolniczo. Lokal ma powierzchnię użytkową 338,0 m2, składa się z kilkunastu pomieszczeń położonych na parterze i piętrze budynku.. Wyposażony jest w instalację wodną, sanitarną i elektryczną, oraz przeznaczoną do remontu instalacją c.o. Dodatkowo do lokalu przynależą pomieszczenia położone na poddaszu, w piwnicy i w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 158,33 m2. Nieruchomość nie posiada obciążeń i ograniczeń.

 

 
 1.  

  Dz. Nr 127/1 o powierzchni 0,0206 ha zabudowana jest budynkiem usługowym o powierzchni 168,10 m2, stanowi własność Gminy Nowogródek Pomorski i jest przygotowana do sprzedaży. Lokal wyposażony jest w sieć wodną, elektryczną i c.o.

 

 
 1.  

  Działka nr 127/2 o powierzchni 0,1172 ha oraz zabudowana budynkiem mieszkalnym działka nr 126/2 o powierzchni 0,0458 ha stanowi własność prywatną ale w grudniu (termin orientacyjny) będą wystawione na licytację przez wierzyciela.

 2.  

  Działka nr 126/3 o powierzchni 0,53 ha stanowi własność osoby prywatnej, która wyraziła chęć jej sprzedaży w jak najszybszym czasie, cena do uzgodnienia.

 

 

 

Jeżeli interesuje Państwa nasza oferta lub mają Państwo pytania proszę o kontakt, pod numer telefonu 095 747 17 11. Zapraszam także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.nowogrodek.pomorski.pl

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Nowogródek Pom.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 10:13 Piotr Uberman