Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski

dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Nowogródek Pomorski raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

 

Raport o stanie Gminy Nowogródek Pomorski został 28 maja 2021 r. opublikowany na stronie internetowej www.nowogrodekpomorski.pl.

 

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w dniu 17 czerwca 2021 roku, o godz. 14:00,  na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

 

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi  złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania  – a więc do dnia 16 czerwca 2021 r.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. Mickiewicza 15, w pokoju numer 1 - sekretariat oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 16 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15, w dniach:  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.30, w pokoju numer 1 – sekretariat.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Nowogródek Pomorski

/-/ Marek Mariusz Pękacz

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport o stanie gminy Nowogródek Pomorski za rok 2020 pdf 2.30 MB Piotr Uberman
Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem za 2020 r. doc 39.00 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 28 maj 2021 13:26 Piotr Uberman