PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

informuje, iż

w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 14:00

odbędzie się III sesja Rady Gminy

w  sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Ustalenie porządku obrad
  3. Podjęcie uchwał:
  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu  Gminy Nowogródek Pomorski na 2018 r.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 – 2028

 

  1. Interpelacje i zapytania radnych
  2. Wolne wnioski i informacje 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 15:52 Piotr Uberman