Przewodniczący Rady Gminy

informuje, iż

w dniu 04 grudnia  2018 r. o godz. 13:00

odbędzie się II sesja Rady Gminy

w  sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Ustalenie porządku obrad
  3. Podjęcie uchwał:
  1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  3. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
  1. Interpelacje i zapytania radnych
  2. Wolne wnioski i informacje 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 16:16 Piotr Uberman