KOMISARZ WYBORCZY W SZCZECINIE II

informuje, iż

w dniu 22 listopada  2018 r. o godz. 13:00

odbędzie się I sesja Rady Gminy

w  sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim.

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Ślubowanie Radnych
 4. Ślubowanie Wójta Gminy
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Wybór  Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Nowogródek Pomorski.
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowogródek Pomorski
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 23011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski
 4. Projekt uchwały w sprawie liczby i rodzajów oraz ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski
 1. Wolne wnioski i informacje

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 16:17 Piotr Uberman