Ogłoszenia gminne

Tytuł Wytworzony
Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 2020-10-29 13:17:54
Otwarty konkurs ofert 2020 (II półrocza) dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań ze środków budżetu gminy z zakresu wspierania rozwoju sportu 2020-08-17 11:49:27
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ratownictwa i ochrony ludności 2020-08-12 12:49:57
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - wszczęcie postępowania 2020-07-30 14:20:51
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:"usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogródek Pomorski". 2020-07-07 11:06:21
Wydzierżawienie gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych 2020-06-02 08:28:59
Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego 2020-05-13 11:29:55
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji - lokalizacja farm fotowoltaicznych 2020-04-30 14:45:48
Wniosek o udostępnienie informacji - lokalizacja farm fotowoltaicznych 2020-04-30 14:44:23
Odpowiedź na wniosek - opieka nad bezddomnymi zwierzętami 2020-04-20 13:14:51