Zamówienia do 130 000 zł

Tytuł Wytworzony
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie części chodnika w miejscowości Świątki gmina Nowogródek Pomorski 2021-09-07 13:16:35
Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę urządzeń na plac zabaw w miejscowości Sumiak oraz urządzeń siłowni zwenętrznej w miejscowości Rataje gmina Nowogródek Pomorski 2021-09-01 10:59:54
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie części chodnika w miejscowości Świątki gmina Nowogródek Pomorski 2021-08-17 13:30:15
Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć dodatkowych nauki języka niemieckiego w Zespole Placówek Oświatowych w Karsku oraz w Szkole Podstawowej w Nowogródku Pomorskim 2021-08-16 12:07:41
Zapytanie ofertowe - zakup 7 ubrań specjalnych 2020-12-08 14:45:53
Zaproszenie do składania ofert - prowadzenie zajęć z języka niemieckiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 2020-10-21 15:25:27
Zaproszenie do składania ofert - prowadzenie zajęć z języka niemieckiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 2020-08-27 15:51:29
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Kinice 2020-06-04 12:30:18
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie części chodnika w m. Świątki gm. Nowogródek Pomorski 2020-05-13 14:39:40
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dostawa posiłków do dziennego Domu Opieki SENIOR + w Trzcinnej. 2020-03-02 12:27:44