I N F O R M A C J A
O W Y N I K U    P R Z E T A R G U
BRG.6845.4.2023.AW

1.

Data i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

30.06.2023 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

przetarg ofertowy pisemny

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość rolna niezabudowana  oznaczona nr działki  224/4  o powierzchni 0,19 ha,

 położona we wsi i obrębie Kinice.

 

KW Nr SZ1M/00041533/1

3.

Liczba osób dopuszczonych

i niedopuszczonych

do przetargu

-

-

4.

Wywoławcza wysokość czynszu:

Najwyższa osiągnięta wartość:

90,00 zł

 

-

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca:

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                                                 Wójt  Gminy
Nowogródek Pomorski

 

                                                                                                                                                               

                  

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski oraz na stronie www.bip.nowogrodekpomorski.pl w terminie od  dnia 03.07.2023 r. do dnia 10.07.2023 r.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 03 lipiec 2023 13:53 Piotr Uberman