O G Ł O S Z E N I E
BRG.6850.1.2023.AW

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim  działając   na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204  ze zmianami)   podaje   do   publicznej   wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do oddania w użyczenie:

Położenie nieruchomości

Obręb i wieś  Trzcinna

Określenie nieruchomości

Działka zabudowana budynkiem  użytkowym - świetlica wiejska

Nr działki

85

Powierzchnia działki

0,3766 ha

Część  przeznaczona do dzierżawy

Pomieszczenie  nr  0/12

znajdujące się na parterze

Powierzchnia użytkowa lokalu

6,73 m2

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu

Brak planu,

teren zagospodarowany

Grunt  sklasyfikowany jako

Bi, RIVb

Księga wieczysta działki

KW Nr SZ1M/00035027/6

Obciążenia

brak

Uzbrojenie

droga asfaltowa, sieć wodna, elektryczna i zbiornik na ścieki.

Okres użyczenia

na czas nieoznaczony

Oddanie w użyczenie powyższego lokalu następuje na rzecz Stowarzyszenia „Kobiety Rakiety” w Ratajach.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża biorącego w użyczenie.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Trzcinnej i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 17 lipca 2023  r.  do dnia 7 sierpnia 2023 r.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 lipiec 2023 23:07 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 lipiec 2023 23:07 Piotr Uberman