I N F O R M A C J A
O     W Y N I K U    P R Z E T A R G U
BRG.6845.4.2023.AW

 

1.

Data i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

11.09.2023 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

przetarg ofertowy pisemny

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość rolna niezabudowana  oznaczona nr działki  224/4  o powierzchni 0,19 ha,

 położona we wsi i obrębie Kinice,

 

KW Nr SZ1M/00041533/1.

3.

Liczba osób dopuszczonych

i niedopuszczonych

do przetargu

1

-

4.

Wywoławcza wysokość czynszu:

Najwyższa osiągnięta wartość:

90,00 zł

 

210,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca:

Zenon Kucharski

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski oraz na stronie www.bip.nowogrodekpomorski.pl w terminie od dnia 11.09.2023 r. do dnia 18.09.2023 r.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 11 wrzesień 2023 14:37 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 wrzesień 2023 14:38 Piotr Uberman